Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Tajniki skutecznego zarządzania zespołem

Opis szkolenia

Szkolenie stwarza okazję, by spojrzeć na grupę i zespół z nowej perspektywy. Ma być okazją do zweryfikowania posiadanych wyobrażeń oraz zderzenia doświadczeń z koncepcjami teoretycznymi. Ćwiczenia praktyczne mają umożliwić managerowi / liderowi testowanie nowych rozwiązań, które wspierają budowanie efektywnych i zadowolonych zespołów. Są też okazją do rozwoju kompetencji z zakresu przywództwa.

Cena regularna szkolenia:

1090 zł online

Kup Zarezerwuj

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

123 579 579

Cel szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania i zarządzania efektywnym zespołem. W ramach programu odpowiadamy na pytania o to, jakie cechy i zachowania lidera względem zespołu, jako całości oraz względem pojedynczych osób przyczyniają się do kreowania środowiska bezpiecznego, innowacyjnego i zachęcającego ludzi do współpracy.

Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni – 16h dydaktycznych

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Team leaderzy, managerowie, project managerowie, liderzy nieformalni.

Język

Język

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski.
Korzyści

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • co wynika ze stwierdzenia, że zespół jest złożonym systemem adaptacyjnym
 • czym jest i jak przebiega proces grupowy według modelu Tuckmana
 • jak rozpoznać pięć dysfunkcji pracy zespołowej według Lencioniego i im przeciwdziałać, zmierzając w stronę profilu efektywnego zespołu według Glaser i Glaser
 • jakie kluczowe różnice indywidualne pomiędzy członkami zespołu warto rozważać i uwzględniać w codziennej pracy zespołu
 • jakie działania warto podjąć na poszczególnych etapach życia zespołu, będąc jego liderem / managerem
 • jakie zachowania lidera budują autorytet i umożliwiają skuteczne zarządzanie zespołem
 • z jakich narzędzi może korzystać lider zespołu, by skutecznie budować motywację w zespole (również w świecie online)
 • jak budować informacje zwrotną, by rzeczywiście działała jako motywator

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • projektować i realizować proces budowania efektywnego zespołu
 • stawiać i weryfikować hipotezy dotyczące poziomu rozwoju swojego zespołu
 • dobierać interwencje zarządcze do rozeznanego problemu / poziomu rozwoju
 • budować efektywne komunikaty w procesie udzielania informacji zwrotnej
 • zaplanować swój dalszy rozwój kompetencji w zakresie przywództwa i skutecznego zarządzania zespołem

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Czym jest zespół? Zespół jako złożony system adaptacyjny i co z tego wynika?
 • Czy mój zespół jest efektywny? 5 dysfunkcji pracy zespołowej według Lencioniego oraz cechy efektywnego zespołu według Glaser i Glaser – implikacje praktyczne.
 • Jak wspierać zespół w rozwoju? Model procesu grupowego według Tuckmana, potrzeby i wyzwania na poszczególnych etapach.
 • Jak radzić sobie z tym, że członkowie zespołu są różni? Koncepcja preferencji uczenia się, różnice osobowości według MBTI, koncepcja talentów Gallupa.
 • Czym powinien zajmować się lider zespołu? Rola i funkcje kierownika, przegląd własnych kompetencji.
 • Jak zdobyć zaufanie zespołu? Budowanie autorytetu i przywództwo służebne.
 • Jak tworzyć środowisko motywujące do pracy? Przegląd koncepcji motywacji i implikacje praktyczne.
 • Jak sprzyjać innowacji i współpracy? Skuteczna informacja zwrotna.
 • Jak funkcjonować w zdalnym środowisku? 5 kluczowych obszarów pracy zdalnej według pomysłu MURAL.co.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

28.01 - 29.01.2021

 • - ONLINE -

od 1090 zł

kupzarezerwuj

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.