Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Microsoft Word – kurs średniozaawansowany

Opis szkolenia

Szkolenie odbywać się będzie w oparciu o zadania do samodzielnego wykonania na dołączonych do szkolenia tekstach ćwiczeniowych – poprzedzone prezentacją poszczególnych funkcji. Po grupie przerobionych tematów wykonywane będzie ćwiczenie zbiorcze. Ponadto wykonywane będą zadania dotyczące samodzielnego poszukiwania rozwiązań w materiałach Microsoft. Pod koniec pierwszego dnia uczestnicy będą proponowali własne zadania do wykonania. Na zakończenie szkolenia proponujemy przeprowadzenie testu w formie zadań praktycznych dotyczących wprowadzenia poprawek w otrzymanym tekście.

Po szkoleniu możliwe są konsultacje z trenerem Inprogress.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu Microsoft Word dla osób posługujących się programem na poziomie podstawowym,
 • poznanie funkcji umożliwiających tworzenie profesjonalnych i czytelnych dokumentów,
 • zdobycie umiejętności z zakresu wstawiania tabel, wykresów z pliku Excela, obrazów, zakładek czy hiperłączy,
 • zapoznanie się z informacjami, które przyspieszą bieżącą pracę w biurze.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym trwa 2 dni.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • osoby, które pracują już z edytorem Word, znają jego podstawowe funkcje i potrafią ich użyć, ale ich dokumenty wymagają zazwyczaj dodatkowej pracy innych osób przed udostępnieniem lub publikacją,
 • pracownicy biurowi, administracyjni,
 • osoby pracujące w dziale księgowym lub dziale marketingowym,
 • asystenci zarządu, specjaliści ds. administracji, office managerowie,
 • nauczyciele, szkoleniowcy, trenerzy, którzy w swojej pracy są odpowiedzialni m.in. za przygotowanie wysokiej jakości materiałów szkoleniowych.
Języki

Języki

Językiem szkolenia jest język polski.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej edytora Word ,
 • zdobycie umiejętności wykorzystania poznanych informacji w codziennej pracy,
 • umiejętność edycji dokumentów,
 • przyspieszenie pracy z plikami tekstowymi,
 • umiejętność tworzenia profesjonalnych i czytelnych dokumentów,
 • zdobycie wiedzy na temat formatowania, dodawania stopki, nagłówków, znaków wodnych, zabezpieczania plików hasłem, wysyłania pliku w rozszerzeniu PDF.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Pasek narzędzi.
 • Malarz formatów.
 • Wstawianie tabel i obrazów.
 • Wstawianie wykresów z plików Excela.
 • Wstawianie zakładek, hiperłączy.
 • Używanie komentarzy, stopek, nagłówków.
 • Dopasowywanie motywów i formatów.
 • Automatyczne tworzenie spisu treści.
 • Śledzenie i zatwierdzanie zmian w dokumencie.
 • Sprawdzanie pisowni.
 • Drukowanie i zapisywanie dokumentu w innych formatach.
 • Zabezpieczanie dokumentów hasłem.
 • Przygotowanie dokumentu do importu dla prezentacji PowerPoint.

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.