Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

PMBOK Fundamentals

Opis szkolenia

Przewodnik PMBOK®(The PMBOK Guide) to uznany zbiór standardów w zakresie zarządzania projektami.

Sztandarowe dzieło zespołu praktyków w dziedzinie zarzadzania projektami skupionych w Project Management Institute (PMI, Inc.®), po raz pierwszy opublikowane w 1996 roku, obecnie w swojej szóstej odsłonie, wydanej w 2017 roku, uwzględniającej nowe obszary i praktyki związane ze zwinnym i adaptacyjnym zarządzaniem.

Kurs PMBOK Fundamentals w zwięzły sposób prezentuje zagadnienia związane z zarządzaniem projektami opisane w Przewodniku PMBOK®.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Jak organizujemy szkolenia?

W zależności od liczby zgłoszeń, szkolenie może się odbyć w trzech formach: stacjonarnej, online i hybrydowej (połączenie formy online i stacjonarnej). Szczegóły znajdziecie na naszym blogu: organizacja szkoleń w Inprogress.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1690 zł online

Podręcznik PMBOK 6th edition:

ENG: 400 zł
PL: 260 zł

Podręcznik PMP Exam Prep (Rita) 10 edycja:

330 zł 

Kup Zarezerwuj

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

123 579 579

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania projektami według globalnego standardu zarządzania projektami A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK® Guide wraz z dodatkiem Agile Practice Guide,
 • dostarczenie podstawowej praktycznej wiedzy i umiejętności, wspomagających realizowanie projektów  z sukcesem, włączając w to podstawową wiedzę o podejściu Agile do zarządzania projektami,
 • zapoznanie uczestników ze spójną terminologią projektową, umożliwiającą efektywną komunikację w projektach krajowych i międzynarodowych,
 • wykształcenie u uczestników odpowiednich postaw sprzyjających skutecznemu zarządzaniu projektami.
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 3 dni.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • nie mają doświadczenia lub mają niewielkie doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem projektami w oparciu o najpopularniejszy na świecie kanon wiedzy o zarządzaniu projektami – PMBOK® Guide,
 • chcą uczestniczyć w projektach świadomie i w pełni rozumiejąc swoją w nich rolę,
 • pragną realizować powierzane im projekty sprawniej i skuteczniej, tak by osiągać zamierzone cele.
Język szkolenia

Język szkolenia

 • szkolenie odbywa się w języku polskim,
 • materiały szkoleniowe dostępne są w języku polskim.
Korzyści

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał terminologię zarządzania projektami zgodną ze światowym standardem,
 • wiedział, jak zastosować zasady Agile w obszarach wiedzy i procesach objętych PMBOK® Guide,
 • miał przećwiczone i opanowane podstawowe umiejętności stosowania wybranych technik zarządzania projektami, między innymi:
  – technik oceny opłacalności projektu,
  – metod tworzenia i wykorzystywania w projekcie WBS (Work Breakdown Structure),
  – metody ścieżki krytycznej,
  – metody zarządzania wartością wypracowaną (Earned Value Management),
  – metod identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy projektu,
  – metod rozpoznawania i oceny ryzyk oraz planowania reakcji na ryzyka,
 • potrafił zdefiniować cele i zakres projektu,
 • znał zasady oraz techniki planowania projektu,
 • umiał stworzyć i aktualizować harmonogram projektu w postaci wykresu Gantta,
 • potrafił identyfikować główne ryzyka w projekcie,
 • znał zasady zamykania projektu i wyciągania wniosków z projektu,
 • chętnie pracował metodą projektową (budowanie postawy sprzyjającej metodycznemu zarządzaniu projektem).

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie.
 • Projekty w organizacji.
 • Rola kierownika projektu.
 • Zarządzanie integracją projektu.
 • Zarządzanie zakresem w projekcie.
 • Zarządzanie harmonogramem w projekcie.
 • Zarządzanie kosztami w projekcie.
 • Zarządzanie jakością w projekcie.
 • Zarządzanie zasobami w projekcie.
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie.
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

08.02 - 10.02.2021

 • - ONLINE -

od 1690 zł

kupzarezerwuj

01.03 - 03.03.2021

 • - ONLINE -

od 1690 zł

kupzarezerwuj

29.03 - 31.03.2021

 • - ONLINE -

od 1690 zł

kupzarezerwuj

19.04 - 21.04.2021

 • - ONLINE -

od 1690 zł

kupzarezerwuj

05.05 - 07.05.2021

 • - ONLINE -

od 1690 zł

kupzarezerwuj

17.05 - 19.05.2021

 • - ONLINE -

od 1690 zł

kupzarezerwuj

14.06 - 16.06.2021

 • - ONLINE -

od 1690 zł

kupzarezerwuj

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.