P3O® Practitioner

Opis szkolenia

Celem szkolenia poziomu Practitioner jest pogłębienie wiedzy na temat P3O – Biura Portfeli, Programów i Projektów (Portfolio, Programme and Project Offices). Szkolenie koncentruje się na szczegółowym dostosowaniu modelu P3O do sytuacji i potrzeb organizacji. W dalszej części szkolenia rozpatrywane są obowiązki ról oraz funkcje w różnych modelach biur. Omówione zostaną także zasady związane z istotą tworzenia, wdrażania i eksploatacji biur na poziomie portfeli, programów i projektów.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

940 zł 

Egzamin:

1000 zł 

Podręcznik:

240 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności, która umożliwi pozytywne zdanie egzaminu na poziomie Practitioner.
 • Nabycie umiejętności doboru usług i funkcji względem potrzeb, możliwości i dojrzałości organizacji
 • Nabycie umiejętności zaplanowanie i przeprowadzenie programu/ projektu uruchomienia lub rewitalizacji modelu P3O
 • poznanie zasad użycia narzędzi i technik w modelu P3O
 • Nabycie umiejętności praktycznego wdrażania struktur P3O w organizacji.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni . Egzamin na poziomie Practitioner odbywa się w dzień po ostatnim dniu szkoleń.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektu oraz osoby aspirujące na stanowisko kierownika projektu,
 • Osoby, które pracują lub są zaangażowane w pracę w biurach portfela, programu i projektu,
 • Osoby wspierające zarządzanie portfelem inicjatyw zmian,
 • Osoby, zajmujące się analizą portfela,
 • Osoby zaangażowane w poziom zarządzania strategicznego w organizacji.
 • Osoby zainteresowane praktycznymi aspektami biur wsparcia.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Materiały szkoleniowe są dwujęzyczne: polsko-angielskie

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej na poziomie P3O Foundation dotyczącej funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji.
 • Ukierunkowanie spojrzenia uczestników na powiązanie wdrażania zmian i działalność operacyjną.
 • zdobycie wiedzy i umiejętności na temat doboru modelu, funkcji i sposobu wdrożenia.
 • Nabycie umiejętności użycia technik i narzędzi.
 • Zdobędzie umiejętność dostosowania rozwiązań do obecnej sytuacji w organizacji.
 • Zdobycie wiedzy na temat podziału kompetencji pomiędzy biura portfela, programu i projekt.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja

O certyfikat P3O Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin testowy, złożony z 4 obszarów pytań (po 20 punktów każdy) odnoszących się do scenariusza,
 • Aby uzyskać wynik pozytywny należy zdobyć minimum 40 punktów (50% poprawnych odpowiedzi) ,
 • Egzamin trwa 150 minut,
 • Język angielski,
 • Dostępne pomoce dydaktyczne: Oficjalny podręcznik P3O,
 • Certyfikat P3O Practitioner jest wydawany na 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Przegląd metodyki P3O
 • Koncepcja zarządzania projektami
 • Koncepcja zarządzania programem
 • Koncepcja zarządzania portfelem
 • Dojrzałość P3O, model dojrzałości P3M3
 • Dlaczego warto mieć P3O
 • Modele P3O oraz role w P3O
 • Funkcje i nastawienie na usługi oraz dodawanie wartości w organizacji
 • Narzędzia i techniki
 • Wdrożenie i uruchomienie wybranego modelu P3O
 • Próbny egzamin P3O Practitioner wraz z omówieniem wyników
 • Egzamin certyfikujący

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

20.12 - 21.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

24.01 - 25.01.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

31.01 - 01.02.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

21.02 - 22.02.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

28.02 - 01.03.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

14.03 - 15.03.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

28.03 - 29.03.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

11.04 - 12.04.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

18.04 - 19.04.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

16.05 - 17.05.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

23.05 - 24.05.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

13.06 - 14.06.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

27.06 - 28.06.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

18.07 - 19.07.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

25.07 - 26.07.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

08.08 - 09.08.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

29.08 - 30.08.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

05.09 - 06.09.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

19.09 - 20.09.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

10.10 - 11.10.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

24.10 - 25.10.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

07.11 - 08.11.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

28.11 - 29.11.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

05.12 - 06.12.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

12.12 - 13.12.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Udzielam zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainnings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu