P3O® Foundation & Practitioner

Opis szkolenia

Celem szkolenia poziomu Foundation jest poznanie i zrozumienie P3O – Biura Portfeli, Programów i Projektów. Szkolenie przybliża istotę tworzenia, wdrażania i eksploatacji biur zarządzania w organizacji na poziomie portfela, programu i projektu. Każdy poziom zarządzania ma swoje specyficzne potrzeby i każda organizacja z uwzględnieniem swojej specyfiki może ustanowić właściwy dla siebie model P3O.

W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są modele biur, jakie funkcje mogą być w nich ulokowane, jaka jest opłacalność takich biur, ile osób powinno pracować w biurze i od czego to zależy. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, zasadność powołania biur, poszczególne modele, sposób wdrożenia (lub rewitalizacji) P3O w organizacji oraz narzędzia i techniki.

Celem szkolenia poziomu Practitioner jest pogłębienie wiedzy na temat P3O – Biura Portfeli, Programów i Projektów (Portfolio, Programme and Project Offices). Szkolenie koncentruje się na szczegółowym dostosowaniu modelu P3O do sytuacji i potrzeb organizacji. W dalszej części szkolenia rozpatrywane są obowiązki ról oraz funkcje w różnych modelach biur. Omówione zostaną także zasady związane z istotą tworzenia, wdrażania i eksploatacji biur na poziomie portfeli, programów i projektów.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1950 zł 

Egzamin Foundation:

800 zł 

Egzamin Practitioner:

1000 zł 

Podręcznik:

210 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

  • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat P3O i jej stosowania w praktyce.
  • Omówienie typowych modeli P3O, funkcji, usług, technik i narzędzi oraz ról.
  • Omówienie podejścia do określania opłacalności uruchomienia biur oraz sposobu ich wdrożenia lub rewitalizacji
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności[1] , która umożliwi pozytywne zdanie egzaminu na poziomie Practitioner.
  • Nabycie umiejętności doboru usług i funkcji względem potrzeb, możliwoiści i dojrzałości organizacji
  • Nabycie umiejętności zaplanowanie i przeprowadzenie programu/ projektu uruchomienia lub rewitalizacji modelu P3O
  • Poznanie zasad użycia narzędzi i technik w modelu p3O
  • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie P3O Foundation oraz P3O Practitioner.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 5 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. Z kolei na poziomie Practitioner – w dzień po ostatnim dniu szkoleń.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

  • Kierownicy projektu oraz osoby aspirujące na stanowisko kierownika projektu,
  • Zarządzający programami i portfelami zmian w organizacji,
  • Osoby, które pracują lub są zaangażowane w pracę w biurach portfela, programu i projektu,
  • Osoby, które wspierają zarządzanie portfelem inicjatyw zmian,
  • Osoby, które pełnią rolę analityków portfela lub zajmują się raportowaniem wykonania portfela,
  • Osoby, które są zaangażowane w poziom zarządzania strategicznego w organizacji.
Języki

Języki

Język szkolenia:

  • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

  • Materiały Foundation dostępne są w języku polskim. Istnieje również możliwość zamówienia materiałów w języku angielskim- prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym
  • Materiały dla poziomu Practitioner  są dwujęzyczne: polsko-angielskie.

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Zapoznanie z podstawową terminologią i zasadami funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji.
  • Zdobycie wiedzy o różnych strukturach zarządczych.
  • Nabycie umiejętności umiejscowienia funkcji w projektowanych biurach.
  • Zdobycie wiedzy o technikach i narzędziach.
  • nabycie umiejętności odróżniania projektów, programów i portfeli w organizacji.
  • Pogłębienie wiedzy zdobytej na poziomie P3O Foundation dotyczącej funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji.
  • Ukierunkowanie spojrzenia uczestników na powiązanie wdrażania zmian i działalność operacyjną.
  • zdobycie wiedzy i umiejętności na temat doboru modelu, funkcji i sposobu wdrożenia.
  • Nabycie umiejętności użycia technik i narzędzi.
  • Zdobędzie umiejętność dostosowania rozwiązań do obecnej sytuacji w organizacji.
  • Zdobycie wiedzy na temat podziału kompetencji pomiędzy biura portfela, programu i projekt.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Przebieg egzaminu P3O® Foundation:

  • Egzamin testowy, składający się z 75 pytań,
  • Egzamin trwa 60 minut,
  • Wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi,
  • Brak pomocy naukowych,
  • Język polski lub język angielski,
  • Certyfikat ważny jest bezterminowo

Przebieg egzaminu P3O® Practitioner:

O certyfikat P3O Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

  • Egzamin P3O Practitioner to test wyboru składający się z 4 obszarów pytań (po 20 punktów każdy) odnoszących się do scenariusza,
  • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 z 80 punktów,
  • Egzamin trwa 150 minut,
  • Język angielski,
  • W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika P3O,
  • Certyfikat P3O Practitioner jest wydawany na 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
  • Wprowadzenie do tematu biur portfeli, programów i projektów
  • Przegląd pryncypiów
  • Określanie kiedy opłaca się uruchomić P3O w organizacji
  • Przegląd modeli
  • Podstawowe techniki i narzędzia
  • Podejście do uruchomienia – wdrożenie lub rewitalizacja istniejących biur
  • Dostosowanie modeli do konkretnych scenariuszy
  • Informacje dodatkowe – załączniki do podręcznika
  • Przykładowe egzaminy wraz z omówieniem
  • Egzamin certyfikujący
  • Przegląd metodyki P3O
  • Koncepcja zarządzania projektami
  • Koncepcja zarządzania programem
  • Koncepcja zarządzania portfelem
  • Dojrzałość P3O, model dojrzałości P3M3
  • Dlaczego warto mieć P3O
  • Modele P3O oraz role w P3O
  • Funkcje i nastawienie na usługi oraz dodawanie wartości w organizacji
  • Narzędzia i techniki
  • Wdrożenie i uruchomienie wybranego modelu P3O
  • Próbny egzamin P3O Practitioner wraz z omówieniem wyników
  • Egzamin certyfikujący

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

05.11 - 09.11.2018

  • Warszawa
  • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 30.11.2018

  • Kraków
  • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 07.12.2018

  • Warszawa
  • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 21.12.2018

  • Kraków
  • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Udzielam zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainnings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu