Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Modelowanie Procesów Biznesowych

Opis szkolenia

Celem warsztatu jest przedstawienie technik i narzędzi na rzecz podnoszenia jakości procesów biznesowych wynikających z aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów.

Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby przy wykorzystaniu metodyki Six-Sigma uczestnicy po szkoleniu byli w stanie na bazie uzyskanych informacji i wskazówek od Klientów, płynących z otoczenia zewnętrznego i procesów biznesowych wykorzystać wiedzę do wdrożenia zmian transformacyjnych zwiększając przewagę konkurencyjną na tak dynamicznie zmieniającym się rynku usług i produktów.

Ten wysoce interdyscyplinarny kurs daje pracownikom możliwość przeprowadzenia wszystkich pięciu etapów projektu doskonalenia procesów: definicji, pomiaru, analizy, wdrożenia i sterowania, które opracowano na podstawie wiodących branżowych modeli doskonalenia procesów. Wysiłki podejmowane w ramach projektu bądź programu Six-Sigma skupiają się na ciągłym usprawnieniu procesów, w celu zapewnienia całkowitego zaspokojenia wymagań Klienta.

Cykl DMAIC jest metodyką optymalizacji procesów, umożliwiającą obiektywne spojrzenie na problem i zrozumienie – poprzez zastosowanie analizy bazującej na faktach – co należy zrobić żeby takie usprawnienie stało się faktem.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję sprawdzenia praktyce sposobów rozpoznawania i hierarchizacji procesów  wymagających doskonalenia, w tym obsługi Klienta oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania tych zmian pozostałej części organizacji. Poznają techniki tworzenia map  stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz przeprowadzą analizę interesariuszy. Na koniec, rozwiną kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników, osób odpowiedzialnych za procesy organizacji,
 • kierowników funkcyjnych,
 • kierowników projektów wdrożeniowych, polegających na uruchomieniu zarządzania procesami biznesowymi w organizacji,
 • pracowników firm, które wdrażają lub już wdrożyły koncepcję zarządzania projektami,
 • wszystkich tych, którzy chcieliby lepiej poznać tematykę procesów biznesowych.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • w jaki sposób wykorzystywać narzędzia do optymalizacji procesów biznesowych,
 • jak definiować i analizować kluczowe mierniki procesów biznesowych (KPI),
 • jak wdrażać projekty i świadomie zarządzać zmianą organizacyjną,
 • w jaki sposób identyfikować i modelować procesy biznesowe,
 • kiedy wykorzystać głos Klienta do usprawniania procesów i projektowania nowych produktów bankowych.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • wykorzystać zdobytą wiedzę do zarządzania zmianą procesów biznesowych i wzrostu satysfakcji Klientów,
 • identyfikować potrzeby Klientów w zakresie jakości produktów i usług,
 • opracować kompleksowy program poprawy jakości procesów obsługi Klienta i dostarczania nowych produktów bankowych,
 • definiować i analizować kluczowe mierniki procesów (KPI),
 • modelować procesy biznesowe i inicjować działania korygujące.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie do zarządzania procesem ciągłego doskonalenia.
 • Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów.
 • Wykorzystanie głosu Klienta (VoC) na rzecz wzrostu jakości usług.
 • Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych – Six-Sigma (cykl DMAIC).
 • Etap Definiowania (D)
 • Etap Pomiaru (M)
 • Etap Analizy (A)
 • Etap Usprawnień (I)
 • Etap Sterowania (C)

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.