Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Metodyka budowy strategii przedsiębiorstwa i sztuka wyborów strategicznych

Opis szkolenia

Celem warsztatu szkoleniowego jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania strategicznego, wykorzystania szeregu technik i metod optymalnego wyboru różnych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa i kreowania wartości dodanej dla Klientów.

Ze względu na praktyczny charakter szkolenia uczestnicy mają możliwość kreowania strategii firmy i wykorzystania zdobytej wiedzy do oceny szans i zagrożeń podejmowanych przedsięwzięć biznesowych. Szkolenie prezentuje praktyczne aspekty budowy, wdrażania i monitorowania realizacji strategii przedsiębiorstwa, wskazując na główne problemy implementacyjne.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Jak zapoznać uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy,
 • W jaki sposób rozwijać umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa,
 • Jak określić formy organizacji procesu planowania strategicznego.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Określić współzależność pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Przeprowadzać analizę otoczenia i potencjału firmy oraz wyznaczać cele strategiczne,
 • Formułować ramowy plan realizacji strategii przedsiębiorstwa,
 • Formułować cele i zadania dla zespołów pracowniczych.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Główne elementy i pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego
 • Misja firmy i jej znaczenie dla interesariuszy przedsiębiorstwa
 • Wizja rozwojowa i jej zasady komunikowania
 • Wartości i ich realizacja w przedsiębiorstwie – kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Cele strategiczne – cel celowi nie równy
 • Docelowa grupa klientów – czyli jak wykorzystać niszę rynkową i realnie oceniać szanse i zagrożenia
 • Definiowanie potrzeb rynku poprzez właściwą analizę informacji od Klientów i konkurencji
 • Strategie pozycjonowania i budowy scenariuszy strategicznych
 • Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów
 • Wykorzystanie narzędzi SWOT i Strategicznej Karty Wyników
 • Proces budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa
 • Kaskadowanie strategii w dół organizacji m.in. poprzez wdrożenie zasad zarządzania przez cele

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.