Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

ISO 31000 Risk Manager

Opis szkolenia

ISO 31000 są to standardy zarządzania ryzykiem ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2009 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem.

Obecnie ISO 31000 obejmuje:

 • ISO 31000:2009 – Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne
 • ISO/IEC 31010:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Metody szacowania ryzyka
 • ISO Guide 73:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Słownictwo – wytyczne dla standardów

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009. W oparciu o praktyczne ćwiczenia i studia przypadków uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do optymalnego szacowania i zarządzania ryzykiem. Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie norma ISO 31000, model procesu zarządzania ryzykiem przez nią rekomendowany, sposób korzystania z normy, a także dokument ISO 31010 opisujący narzędzia do szacowania ryzyka.

Materiały szkoleniowe, jak również egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest przez trenera polskojęzycznego.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • menedżerowie ryzyka,
 • właściciele procesów biznesowych,
 • menedżerowie finansów,
 • menedżerowie ryzyka biznesowego,
 • osoby odpowiedzialne za obszar zgodności z wymaganiami,
 • menedżerowie projektów,
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • zrozumienie pojęć, podejść, metod i technik niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000,
 • zrozumienie relacji między zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z wymaganiami różnych stron w organizacji,
 • zdobycie kompetencji we wdrażaniu, utrzymaniu i zarządzaniu stałym programem zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000,
 • zdobycie kompetencji w efektywnym doradzaniu organizacjom w zakresie najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem.

W cenę szkolenia wliczony jest egzamin oraz certyfikat.

Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin ISO Risk Manager

Egzamin “Certified ISO 31000 Risk Manager” obejmuje następujące obszary kompetencji:

 • Obszar 1: Podstawowe pojęcia, podejścia, metody i techniki zarządzania ryzykiem
 • Obszar 2: Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Obszar 3: Szacowanie ryzyka zgodnie z ISO 31000

Egzamin ma charakter esejowy, składa się z pytań, na które trzeba udzielić krótką pisemną odpowiedź.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager lub Certified ISO 31000 Risk Manager, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia. Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat.

Nazwa certyfikatu: ISO 3100 Provisional Risk Manager
Egzamin: Egzamin ISO 31000 Risk Manager
Doświadczenie zawodowe: brak
Doświadczenie w szacowaniu ryzyka: brak
Inne wymagania: Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Nazwa certyfikatu: ISO 31000 Risk Manager
Egzamin: Egzamin ISO 31000 Risk Manager
Doświadczenie zawodowe: 2 lata
Doświadczenie w szacowaniu ryzyka: 1 rok pracy w obszarze zarządzania ryzykiem
Inne wymagania: Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Pojęcia i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Standardy, ramy i metodologie dotyczące zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Identyfikacja i analiza ryzyka
 • Ocena i postępowanie z ryzykiem
 • Akceptacja ryzyk bezpieczeństwa informacji i zarządzanie ryzykiem rezydualnym
 • Informowanie na temat ryzyk
 • Monitorowanie i przegląd ryzyk
 • Narzędzia do szacowania ryzyka rekomendowane przez ISO 31010
 • Egzamin certyfikacyjny

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.