Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

ISO 27001 Information Security Management System Foundation

Opis szkolenia

ISO27001 to norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Została ogłoszona w 2005 roku i bazuje na brytyjskim standardzie BS 7799-2.

ISO27001 jest specyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, na zgodność z którą mogą być prowadzone audyty, na podstawie których są wydawane certyfikaty.

W normie ISO27001 wyróżniono jedenaście obszarów, mających wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji. Są to m.in.: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie ciągłością działania, zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Kurs pozwala uczestnikom zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS), jak określono w normie ISO / IEC 27001:2005, a także poznać najlepsze praktyki w zakresie wdrażania kontroli bezpieczeństwa informacji z jedenastu dziedzin ISO 27002. Szkolenie pomaga także zrozumieć, jak ISO 27001 i ISO 27002 są powiązane z ISO 27003 (wytyczne dotyczące wdrożenia SZBI), ISO 27004 (pomiar bezpieczeństwa informacji) i ISO 27005 (Zarządzanie ryzykiem w Information Security).

Materiały szkoleniowe, jak również egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest przez trenera polskojęzycznego.

Czas trwania

Czas trwania

1 godzina.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa informacji,
 • specjaliści IT, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat głównych procesów, zachodzących w obrębie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS),
 • personel zaangażowany w realizację normy ISO 27001,
 • technicy zaangażowani w działania związane z ISMS,
 • audytorzy.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie zasad stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach ISO / IEC 27001:2005,
 • Zrozumienie relacji między Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym zarządzania ryzykiem i zgodnością z wymaganiami różnych stron w organizacji,
 • Poznanie koncepcji, podejść, standardów, metod i technik, pozwalających efektywnie zarządzać Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy, aby móc wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnie z normą ISO 27001.

W cenę szkolenia wliczony jest egzamin oraz certyfikat.

Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin “Certified ISO 27001” obejmuje następujące obszary kompetencji:

 • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje w dziedzinie bezpieczeństwa informacji
 • Obszar 2: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

Egzamin ma charakter esejowy, składa się z pytań, na które trzeba udzielić krótką pisemną odpowiedź.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikat Certified ISO 27001 na poziomie Foundation. Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzamin i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat.

Nazwa certyfikatu: ISO 27001 Foundation
Egzamin: Egzamin ISO 27001 Foundation
Doświadczenie zawodowe: brak
Doświadczenie w projekcie ISMS: brak
Inne wymagania: Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Prezentacja standardów normy ISO 27000
 • Wprowadzenie do systemów zarządzania i podejścia procesowego
 • Podstawowe zasady w zarządzaniu usługami IT
 • Wymagania ogólne: prezentacja klauzul 4 do 8 z normą ISO 27001
 • Fazy realizacji ISO27001
 • Ciągła poprawa bezpieczeństwa informacji
 • Przeprowadzenie audytu certyfikacji ISO 27001
 • Prezentacja 11 domen i 133 kontroli ISO 27002
 • Zasady i projektowanie kontroli
 • Dokumentacja kontroli środowiska
 • Monitorowanie i przegląd kontroli
 • Przykłady realizacji kontroli

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.