COBIT® 5

Opis szkolenia

COBIT® 5 to wytyczne dla personelu wykonawczego oraz osób podejmujących decyzje dotyczące korzystania z technologii dla lepszej realizacji celów firmy. Szkolenie COBIT® 5 uczy w jaki sposób metodyka liderzy firmy mogą realizować potrzeby wszystkich interesariuszy w całym przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia omówione zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania metodyki COBIT® 5 w organizacji.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1400 zł

Podręcznik:

250 zł

Egzamin:

750 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania metodyki COBIT® 5 w dowolnej organizacji.
 • Przygotowanie uczestników do pozytywnego zaliczenia egzaminu COBIT® 5 Foundation.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Kadra kierownicza działów IT,
 • Profesjonaliści odpowiedzialni, za jakość usług i produktów IT,
 • Kierownicy i liderzy zespołów,
 • Menedżerowie procesów i osoby odpowiedzialne za usługi IT,
 • Konsultanci i audytorzy IT,
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez PEOPLECERT.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć cele strategiczne i korzyści biznesowe dzięki efektywnemu i innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnych.
 • Zrozumienie potrzeby stosowania skutecznych frameworków, tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT.
 • Poznanie, w jaki sposób COBIT® 5 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT.
 • Zdobycie wiedzy w jaki sposób COBIT® 5, odnosi się i czerpie wartości z powszechnie wykorzystywanych standardów i najlepszych światowych praktyk.
 • Zdobycie wiedzy, jak wdrożyć i stosować COBIT® 5 w praktyce.
 • Poznanie poziomów ryzyka związanego z technologiami informacyjnymi.
 • Rozwój umiejętności podejmowania świadomych decyzji w celu zmniejszenia liczby wypadków dotyczących bezpieczeństwa informacji.
 • Zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających utrzymać wysoką jakość informacji gwarantującej lepsze decyzje biznesowe.
 • Poznanie podejścia COBIT w zarządzaniu i jego powiązań z innymi dobrymi praktykami w sektorze IT.
 • Poznanie ram biznesowych w zakresie celów kontroli technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem informacyjnym.
 • Liczba PDU: 21
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

Szkolenie jest akredytowane przez PEOPLECERT. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie COBIT® 5 Foundation.

Przebieg egzaminu COBIT® 5 Foundation:

 • Egzamin to test jednokrotnego wyboru złożony z 50 pytań,
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25 punktów (na 50 możliwych),
 • Czas trwania egzaminu: 40 minut,
 • Egzamin jest w języku polskim,
 • Certyfikat COBIT 5 Foundation wydawany jest bezterminowo.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Uczestnik może również zakupić certyfikat w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Jak elementy zarządzania IT wpływają na funkcjonowanie i osiąganie celów organizacji?
 • Potrzeba stosowania skutecznych frameworków tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT.
 • W jaki sposób COBIT® 5 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT?
 • Jak COBIT® 5 odnosi się i czerpie wartość z powszechnie wykorzystywanych standardów i najlepszych światowych praktyk?
 • Korzyści i wartości dla organizacji z zastosowania COBIT® 5
 • COBIT® 5 i wszystkie jego elementy składowe
 • Jak wdrożyć i stosować COBIT® 5 w praktyce?

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

25.11 - 27.11.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1400 zł

kup zarezerwuj

09.12 - 11.12.2019

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1400 zł

kup zarezerwuj

16.12 - 18.12.2019

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1400 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.