Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Budowa i wdrożenie Planów Ciągłości Działania – BCM

Opis szkolenia

Planowanie Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Planning) dotyczy skutecznej ochrony najistotniejszych działań i procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, tak aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek incydentów bądź problemów funkcjonowanie organizacji mogło być możliwie szybko i sprawnie odtworzone.

Stworzenie planu ciągłości działania organizacji oraz zapewnienie jego skuteczności i aktualności jest kompleksowym przedsięwzięciem, składającym się z serii etapów. Projektowanie zasad bezpieczeństwa jest więc prewencją, profilaktyką, zaś projektowanie BCP dotyczy diagnozy i terapii oraz kontynuowania działania w toku prac naprawczych.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik nabędzie i usystematyzuje wiedzę na temat:

 • istoty, celu oraz procesu zarządzania ciągłością działania,
 • wdrożenia planów ciągłości działania (porównanie różnych metodyk),
 • przeprowadzania analiz wymagań biznesowych oraz sposobów pozyskiwania informacji w zakresie wymagań,
 • zarządzania ryzykiem związanym z utratą dostępności zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych,
 • mechanizmów prewencyjnych,
 • strategii odtworzeniowych (w tym synchronizacji danych z wykorzystaniem centrów zapasowych oraz uzasadnienia dla doboru strategii),
 • elementów planów ciągłości działania,
 • faz odtwarzania biznesu,
 • zarządzania w sytuacji kryzysowej (w tym komunikacji/ współpracy z podmiotami zewnętrznymi, monitorowania działań),
 • szacowania strat,
 • testowania planów ciągłości działania,
 • kontroli, aktualizacji oraz dystrybucji planów..

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Aktywne zarządzanie ryzykiem – czyli nauka płynąca z doświadczeń
 • Zarządzanie kryzysowe: reagowanie i postępowanie w sytuacji kryzysowej
 • Skuteczne wdrażanie planów ciągłości działania oraz wykorzystanie ich w efektywnym zarządzaniu ryzykiem
 • Modelowe strategie postępowania z zagrożeniami

Podobne szkolenia

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.