PRINCE2 Agile® Practitioner

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Agile stanowi rozwinięcie uznanej na całym świecie metodyki PRINCE2, co pozwala uczestnikom na uzupełnienie wiedzy jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania w kontekście zwinnego podejścia do wytwarzania produktów projektu. Dzięki zastosowaniu zbioru dobrych praktyk związanych z PRINCE2 Agile znacząco zwiększa się szanse na osiągnięcie celu projektu.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1500 zł 

Egzamin:

1150 zł

Podręcznik:

370 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Poznanie zalet pracy za pomocą podejścia PRINCE2 Agile.
 • Zrozumienie i poznanie sposobów dostosowywania metodyki PRINCE2 do zwinnego stylu pracy.
 • Przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PRINCE2 Agile.
Czas szkolenia

Czas szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Egzamin realizowany jest trzeciego dnia, po zakończonym szkoleniu.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • obecni i przyszli kierownicy projektów,
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2 Agile,
 • osoby znające podstawy metodyki PRINCE2.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • PRINCE2 Agile to lepsze zrozumienia potrzeb Klienta i dostarczenie mu rozwiązania zgodnego z potrzebami, które często ewoluują w trakcie trwania projektu.
 • PRINCE2 Agile ułatwia efektywną kontrolę zasobów i możliwość sprawnego zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu.
 • PRINCE2 Agile zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu.
 • PRINCE2 Agile promuje częstą i otwartą komunikację jako warunek konieczny sprawnego zarządzania wytwarzaniem produktów projektu.
 • PRINCE2 Agile stosuje hierarchizację, która pomaga skupiać się na kluczowych elementach rozwiązania oraz uzyskać akceptację dla tworzonego rozwiązania przez szerszą grupę interesariuszy projektu.
 • PRINCE2 Agile wspiera rozwój iteracyjny produktów oraz częste wdrożenia/wydania, co pozwala na szybsze osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji (ROI).
 • Liczba PDU: 21
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Agile daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez AXELOS.

Przystąpienie do egzaminu PRINCE2 Agile na poziomie Practitioner możliwe jest dla uczestników posiadających certyfikat:

 • PRINCE2® Foundation,
 • PRINCE2® Practitioner,
 • IPMA level D (lub wyższy),
 • PMP,
 • CAPM.

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • Próg zdawalności: 30 punktów (60%),
 • Czas trwania egzaminu: 150 minut,
 • Język polski lub angielski,
 • Pomoce dydaktyczne: oficjalny podręcznik PRINCE2 Agile (dostępny w języku angielskim).

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Projekty a zwykła działalność biznesowa
 • Przegląd zwinnych podejść
 • Łączenie PRINCE2 z Agile
 • Założenia podejścia PRINCE2 Agile
 • Sześciokąt ograniczeń projektowych (w tym priorytetyzacja MoSCoW)
 • Przygotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu (w tym Uzasadnienie Biznesowe, wycena, podejście Cynefin)
 • Wymagania i historyjki użytkownika
 • Organizacja
 • Przywództwo służebne
 • Pryncypia i zachowania zwinne
 • Agilometer i temat Ryzyko
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (w tym Scrum, Plany i Postępy, szacowanie, wykresy spalania, tablice informacyjne (IR) i Grupy Zadań) Jakość (w tym DoD)
 • Sterowanie Etapem i Zarządzanie Końcem Etapu (w tym częste wydania i retrospektywy) Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Kontrakty w Agile
 • Zamykanie Projektu
 • Produkty zarządcze
 • Komunikacja (w tym warsztaty)
 • Lean Startup
 • Ogólne wskazówki (w tym ocena kondycji projektu, przechodzenie na agile, rady dla Kierownika Projektu)
 • Egzamin

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

19.07 - 20.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

19.07 - 20.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

21.07 - 22.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

26.07 - 27.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

26.07 - 27.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

09.08 - 10.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

09.08 - 10.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

11.08 - 12.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

23.08 - 24.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

23.08 - 24.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

25.08 - 26.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

30.08 - 31.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

30.08 - 31.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

06.09 - 07.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

06.09 - 07.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

08.09 - 09.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

13.09 - 14.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

13.09 - 14.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

22.09 - 23.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

27.09 - 28.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

27.09 - 28.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

04.10 - 05.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

04.10 - 05.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

11.10 - 12.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

11.10 - 12.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

18.10 - 19.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

18.10 - 19.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

20.10 - 21.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

27.10 - 28.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

08.11 - 09.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

08.11 - 09.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

15.11 - 16.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

15.11 - 16.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

22.11 - 23.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

22.11 - 23.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

24.11 - 25.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

01.12 - 02.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

06.12 - 07.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

06.12 - 07.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

08.12 - 09.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

13.12 - 14.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

13.12 - 14.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1500 zł

kup zarezerwuj

29.12 - 30.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1500 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu