Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Management 3.0 Fundamentals – warsztaty online

Opis szkolenia

Management 3.0 to koncepcja przywództwa i współpracy zespołowej stworzona przez Jurgena Appelo – holenderskiego managera, trenera i pioniera współczesnego zarządzania. Powstała ona w oparciu o przekonanie, że 95% wyników osiąganych przez organizację to efekt działania nie jednostki, a całego systemu. W związku z tym Management 3.0 to nieustannie zmieniający się zbiór narzędzi i praktyk, które wspomagają każdego pracownika w procesie zarządzania organizacją. Dzięki warsztatom uczestnicy otrzymują odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące m.in. zwinności, motywacji zespołów, zmiany kultury organizacji czy mierzenia wydajności pracy. 

Management 3.0 w unikalny sposób tworzy na nowo definicję przywództwa, określając zarządzanie jako odpowiedzialność grupową. To właśnie współpraca na wszystkich poziomach jest kluczowym aspektem, który pozwala organizacji osiągnąć wyznaczone cele, jednocześnie utrzymując zadowolenie pracowników. Co istotne, koncepcja Management 3.0 skupia się na tych aspektach zarządzania, które generują konkretne rozwiązania poprawiające wyniki osiągane przez organizację oraz zwiększające zaangażowanie pracowników. Szkolenie ma zatem głównie charakter praktyczny (warsztatowy). 

Warsztaty online Management 3.0 Fundamentals to dwa dni intensywnej pracy w grupie. Wykorzystujemy platformę ZOOM oraz Mural, symulując zdalne środowisko pracy. Uczymy się w oparciu o realne doświadczenie proponowanych technik i narzędzi, korzystamy z gier i symulacji. Udział w szkoleniu łączy się z jasną deklaracją udziału w ćwiczeniach praktycznych i zgodą na wykonywanie zadań wymagających współpracy w zespołach różnej wielkości. Ważnym elementem warsztatu są krótkie zadania do wykonania przed warsztatem oraz pomiędzy dniami szkoleniowymi.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Regularna cena szkolenia:

1490 zł 

Kup Zarezerwuj

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

123 579 579

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • wzrost wiedzy na temat nurtu Management 3.0 – nowoczesnej koncepcji zarządzania, szytej na miarę zwinnych środowisk prac,
 • wzrost wiedzy w zakresie technik zarządzania zespołem przekładających się na budowanie współpracy, samoorganizacji i efektywności w (zwinnym) zespole, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów pracujących zdalnie,
 • wzrost umiejętności w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji w zespole i organizacji,
 • wzrost umiejętności w zakresie wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management 3.0 oraz dostosowywania ich do potrzeb własnego zespołu,
 • uświadomienie sobie różnic pomiędzy pryncypiami w zarządzaniu klasycznym oraz w zarządzaniu zwinnym.
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 2 dni (12 h zegarowych, w tym przerwy).
Grupa docelowa

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest w szczególności do:

 • osób współpracujących z zespołem w trybie zdalnym.
 • osób zarządzających zdalnymi zespołami oraz wspierających zespoły w samoorganizacji – team liderzy, Project Managerzy, Scrum Masterzy.
 • osób odpowiedzialnych za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej.
 • osób wdrażających Agile do organizacji.
 • osób,  które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu.
 • osób pragnących rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, facylitowania procesów grupowych oraz planujące uzyskanie Certyfikatu Facylitatora 3.0.
  (Warsztat online nie jest wystarczający, by ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0; należy uzupełnić go o udział w 1-dniowym szkoleniu stacjonarnym).
Język

Język

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski.

Język materiałów:

 • Materiały szkoleniowe są w języku polskim.
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.
 • Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Język podręcznika

 • podręcznik dostępny jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • uporządkowanie wiedzy w zakresie typów zarządzania oraz różnic pomiędzy Management 1.0, 2.0 i 3.0.
 • doświadczenie w praktyce narzędzi Management 3.0, możliwych do wdrożenia we własnej pracy.
 • możliwość wymiany doświadczeń oraz zweryfikowania dotychczas stosowanych metod w kontekście systemowego rozumienia organizacji, psychologii grupy oraz sprawdzonych i aktualnych koncepcji zarządzania.
Certyfikacja

Certyfikacja

Każdy uczestnik warsztatu Management 3.0 Foundation otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa, który potwierdza udział w zdalnym szkoleniu. Aby uczestnik mógł ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0, konieczne jest uzupełnienie szkolenia o 1-dniowy, stacjonarny warsztat praktyczny, który już niebawem pojawi się w naszej ofercie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Management 3.0.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Blok 1 – Władza a Management 3.0
 • Blok 2 – Zespół a Management 3.0
 • Blok 3 – Organizacja a Management 3.0
 • Blok 4 – Management 3.0 w służbie zwinności

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

25.03 - 26.03.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1490 zł

kupzarezerwuj

25.03 - 26.03.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1490 zł

kupzarezerwuj

27.03 - 28.03.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1490 zł

kupzarezerwuj

08.04 - 09.04.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1490 zł

kupzarezerwuj

22.04 - 23.04.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1490 zł

kupzarezerwuj

24.04 - 25.04.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1490 zł

kupzarezerwuj

08.05 - 09.05.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1490 zł

kupzarezerwuj

20.05 - 21.05.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1490 zł

kupzarezerwuj

19.06 - 20.06.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1490 zł

kupzarezerwuj

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.