Management 3.0 Fundamentals Plus Workshop


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły

 • 1 dzień - 8h zegarowych (w tym przerwy)
 • polski
 • stacjonarnie
 • język materiałów: polski i angielski (oryginalne materiały Management 3.0)

Dodatki

 • zestaw gier i artefaktów związanych z praktykami Management 3.0 w formie elektronicznej
 • podręcznik od 55 zł

Opis szkolenia

Warsztat Management 3.0 Fundamentals Plus Workshop to oferta uzupełniająca dla osób, które skorzystały już z warsztatu Fundamentals Online Workshop (oba warsztaty pokrywają tematykę dwudniowych warsztatów stacjonarnych Management 3.0 Foundation Workshop oraz zawierają dodatkowe moduły specjalne dotyczące zespołu oraz pracy zdalnej).

To jednodniowy warsztat praktyczny, który tworzy okazję do pogłębionego przećwiczenia praktyk poznanych w trakcie wersji online oraz daje możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności o kolejne aspekty Management 3.0, nieporuszane wcześniej (perspektywa: Definiowanie ograniczeń). Udział w tym wydarzeniu umożliwia staranie się o uzyskanie licencji facylitatora Management 3.0.

Cel szkolenia

 • refleksja nad dokonanymi przez uczestników wdrożeniami, wskazówki do dalszej pracy (praktyka: Celebration Grid)
 • uzupełnienie wiedzy na temat pozostałych perspektyw Management 3.0, nieporuszanych na warsztacie online (Definiowanie ograniczeń)
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem (moduł: Zespoły!, praktyki: Team Decision Matrix; The Diversity Index)
 • wzrost wiedzy i umiejętności na temat wykorzystania Management 3.0 w budowaniu kultury organizacyjnej (moduł: Wartości i kultura, praktyka: Value Stories)
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego wspierania rozwoju kompetencji w organizacji (moduł: Uczenie się i kompetencje; praktyka: Team Competency Matrix)
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie skalowania (rozbudowywania) struktury organizacyjnej w oparciu o praktyki Management 3.0 (moduł: Skalowanie struktury organizacyjnej, praktyki: Meddlers Game)

Korzyści

 • poszerzenie posiadanego zestawu narzędzi i praktyk możliwych do wdrożenia w procesie zarządzania zespołem,
 • możliwość wymiany doświadczeń oraz zweryfikowania dotychczas stosowanych metod w kontekście systemowego rozumienia organizacji, psychologii grupy oraz sprawdzonych i aktualnych koncepcji zarządzania,
 • uzyskanie możliwości ubiegania się o certyfikat Facylitatora Management 3.0.

Grupa docelowa

 • wyłącznie dla osób które uczestniczyły w 2-dniowym warsztacie Management 3.0 Fundamentals Online,
 • osoby zarządzające zespołami oraz wspierające zespoły w samoorganizacji – team liderzy, Project Managerzy, Scrum Masterzy,
 • osoby odpowiedzialne za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej,
 • osoby wdrażające agile do organizacji,
 • osoby, które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu,
 • osoby pragnące rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, facylitowania procesów grupowych oraz planujące uzyskanie Certyfikatu Facylitatora Management 3.0.

Certyfikacja

Każdy uczestnik warsztatu Management 3.0 Fundamentals Plus otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa, który potwierdza udział w szkoleniu oraz uprawnia uczestnika do ubiegania się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0 (należy przedstawić oba certyfikaty Fundamentals Online oraz Fundamentals Plus).
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

Program szkolenia

 • Moduł 1 – Refleksja nad dotychczasowymi wdrożeniami oraz rekomendacje dla dalszej pracy (praktyka: Celebration Grid)
 • Moduł 2 – Wartości i kultura (praktyka: Value Stories)
 • Moduł 3 – Zespoły! (praktyki: Team Decision Matrix; The Diversity Index)
 • Moduł 4 – Uczenie się i kompetencje (praktyka: Team Competency Matrix)
 • Moduł 5 – Skalowanie struktury