Management 3.0 Fundamentals Plus Workshop


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły

 • 1 dzień - 8h zegarowych (w tym przerwy)
 • polski
 • stacjonarnie
 • język materiałów: polski i angielski (oryginalne materiały Management 3.0)

Dodatki

 • zestaw gier i artefaktów związanych z praktykami Management 3.0 w formie elektronicznej
 • podręcznik od 90 zł

Opis szkolenia

Warsztat Management 3.0 Fundamentals Plus Workshop to oferta uzupełniająca dla osób, które skorzystały już z warsztatu Management 3.0 Fundamentals Online Workshop. Udział w tym wydarzeniu (do 12 miesięcy po realizacji szkolenia) umożliwia osobom, które zrealizowały wcześniej Management 3.0 Fundamentals Online Workshop ubieganie się o licencję facylitatora Management 3.0.

To jednodniowy warsztat praktyczny, realizowany stacjonarnie, który tworzy okazję do pogłębionego przećwiczenia praktyk poznanych w trakcie wersji online oraz daje możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności o kolejne aspekty Management 3.0, nieporuszane wcześniej (perspektywa: Definiowanie ograniczeń). Uczestnicy realizują 4 moduły wiedzy, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Management 3.0.

*WAŻNE! Jeśli jesteś subskrybentem i zamawiasz szkolenie korzystając z naszej aplikacji, pod koniec zamówienia wprowadź kod rabatowy o treści: MNG30PLUS, a uzyskasz „specjalną cenę dla subskrybentów”, czyli 499zł netto.

Jeśli zamawiasz przez stronę www, w uwagach do zamówienia należy dopisać „Jestem z Inprogress Plus”, a cena szkolenia stacjonarnego zostanie skorygowana przez Obsługę Klienta.

Cel szkolenia

 • refleksja nad dokonanymi przez uczestników wdrożeniami, wskazówki do dalszej pracy (praktyka: Celebration Grid)
 • uzupełnienie wiedzy na temat pozostałych perspektyw Management 3.0, nieporuszanych na warsztacie online (Definiowanie ograniczeń)
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem (moduł: Zespoły!, praktyki: Team Decision Matrix; The Diversity Index)
 • wzrost wiedzy i umiejętności na temat wykorzystania Management 3.0 w budowaniu kultury organizacyjnej (moduł: Wartości i kultura, praktyka: Value Stories)
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego wspierania rozwoju kompetencji w organizacji (moduł: Uczenie się i kompetencje; praktyka: Team Competency Matrix)
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie skalowania (rozbudowywania) struktury organizacyjnej w oparciu o praktyki Management 3.0 (moduł: Skalowanie struktury organizacyjnej, praktyki: Meddlers Game)

Korzyści

 • poszerzenie posiadanego zestawu narzędzi i praktyk możliwych do wdrożenia w procesie zarządzania zespołem
 • możliwość wymiany doświadczeń oraz zweryfikowania dotychczas stosowanych metod w kontekście systemowego rozumienia
 • organizacji, psychologii grupy oraz sprawdzonych i aktualnych koncepcji zarządzania
 • uzyskanie możliwości ubiegania się o certyfikat Facylitatora Management 3.0

Grupa docelowa

 • wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w 2-dniowym warsztacie Management 3.0 Fundamentals Online,
 • osoby zarządzające zespołami oraz wspierające zespoły w samoorganizacji – team liderzy, Project Managerzy, Scrum Masterzy,
 • osoby odpowiedzialne za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej,
 • osoby wdrażające agile do organizacji,
 • osoby, które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu,
 • osoby pragnące rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, facylitowania procesów grupowych oraz planujące uzyskanie Certyfikatu Facylitatora Management 3.0.

Certyfikacja

Każdy uczestnik warsztatu Management 3.0 Fundamentals Plus otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa, który potwierdza udział w szkoleniu oraz uprawnia uczestnika do ubiegania się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0 (należy przedstawić oba certyfikaty Fundamentals Online oraz Fundamentals Plus).
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Management 3.0

Program szkolenia

 • Refleksja nad dotychczasowymi wdrożeniami oraz rekomendacje dla dalszej pracy (praktyka: Celebration Grid)
 • Moduł 1 – Wartości i kultura (praktyka: Value Stories)
 • Moduł 2 – Zespoły! (praktyki: Team Decision Matrix; The Diversity Index)
 • Moduł 3– Uczenie się i kompetencje (praktyka: Team Competency Matrix)
 • Moduł 4 – Skalowanie struktury organizacyjnej (praktyka: Meddlers Game)