Management 3.0 Foundation Workshop


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Każdy uczestnik otrzymuje również Certyfikat Uczestnictwa, który potwierdza udział w szkoleniu oraz uprawnia uczestnika do ubiegania się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0.

Szczegóły

 • 2 dni (16 godzin zegarowych w tym przerwy)
 • polski
 • szkolenie akredytowane
 • stacjonarnie

Dodatki

 • podręcznik od 55 zł

Opis szkolenia

Warsztat Management 3.0 Foundation Workshop to dwa dni intensywnej pracy w formule stacjonarnej, które mają na celu zapoznanie się ze zwinnym pomysłem na zarządzanie pracą i ludźmi w organizacji oraz zweryfikowanie własnych postaw managerskich w oparciu o teorię złożoności (naukowe podstawy skuteczności pracy zwinnej). To okazja do zapoznania się z modelem zarządzania zwinnego Management 3.0 oraz przetestowania praktyk związanych ze wszystkimi sześcioma perspektywami Management 3.0 (Motywowanie ludzi, Ulepszanie wszystkiego, Empowerment zespołów, Rozwijanie kompetencji, Skalowanie struktury, Definiowanie ograniczeń). Uczestnicy realizują 9 modułów wiedzy, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Management 3.0.

Na warsztatach uczymy się w oparciu o realne doświadczenie proponowanych technik i narzędzi, korzystamy z gier i symulacji. Udział w szkoleniu łączy się z jasną deklaracją udziału w ćwiczeniach praktycznych i zgodą na wykonywanie zadań wymagających współpracy w zespołach różnej wielkości.

Cel szkolenia

 • wzrost wiedzy na temat nurtu Management 3.0 – nowoczesnej koncepcji zarządzania, szytej na miarę zwinnych środowisk pracy (moduł: Management i Przywództwo),
 • wzrost wiedzy na temat naukowych podstaw skuteczności zwinnych sposobów zarządzania pracą i ludźmi (moduły: Pryncypia Management 3.0; Myślenie złożonościowe),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia środowiska pracy wspierającego utrzymywanie wewnętrznej motywacji do pracy (moduł: Motywacja i zaangażowanie, praktyki: Moving Motivators, Big Value List, KUDO, 360 dinner),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozwijania i korzystania z procesu i kompetencji empowerment (umocowywania) w organizacji (moduł: Delegowanie i empowerment, praktyki: Delegation poker, Delegation board),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i kreowania kultury organizacyjnej (moduł: Wartości i kultura, praktyki: Culture Books, Values Stories),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju kompetencji (moduł: Uczenie się i kompetencje, praktyki: Team Competency Matrix, Exploration Days),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego kreowania struktury organizacyjnej (moduł: Skalowanie struktury organizacyjnej; praktyka: Meddlers Game),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw zarządzania zmianą w organizacji (moduł: Zarządzanie zmianą; praktyki: Moving Moitivators, Kudo Cards, Feedback Wrap, Celebration Grid, Merit Money, Change Management Game).

Korzyści

 • wzrost umiejętności w zakresie kreowania środowiska pracy sprzyjającego samoorganizacji zespołów i utrzymywaniu motywacji wewnętrznej u pracowników,
 • wzrost umiejętności w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji w zespole i organizacji,
 • wzrost umiejętności w zakresie planowania, wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management 3.0 w tworzeniu skutecznego, zwinnego zespołu i zwinnej organizacji,
 • wzrost umiejętności w zakresie dostosowywania praktyk do potrzeb własnego zespołu,
 • uświadomienie sobie różnic pomiędzy pryncypiami w zarządzaniu klasycznym oraz w zarządzaniu zwinnym,
 • możliwość wymiany doświadczeń oraz zweryfikowania dotychczas stosowanych metod w kontekście systemowego rozumienia organizacji, psychologii grupy oraz sprawdzonych i aktualnych koncepcji zarządzania,
 • praktyczne doświadczenie praktyk Management 3.0.

Grupa docelowa

 • dla osób zarządzających zespołami w każdym środowisku pracy – szczególnie w zwinnych środowiskach pracy lub w organizacjach przechodzących zwinną transformację
 • team liderzy, project managerzy, scrum masterzy
 • osoby odpowiedzialne za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej
 • działy HR oraz L&D
 • osoby wdrażające agile do organizacji
 • osoby, które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu
 • nauczyciele, dydaktycy, szkoleniowcy

Ten warsztat umożliwia ubieganie się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0 (do 12 miesięcy po realizacji szkolenia)

Certyfikacja

Każdy uczestnik warsztatu Management 3.0 Foundation otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa w języku angielskim, który potwierdza udział w warsztacie.
W ciągu 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia uczestnik może ubiegać się o licencję Facylitatora Management 3.0, która uprawnia do samodzielnego prowadzenia warsztatów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Management 3.0

Program szkolenia

 • Organizacja pracy na bazie praktyk Management 3.0 (praktyka: Big Values List; Personal Maps)
 • Moduł 1: Management i przywództwo
 • Moduł 2: Pryncypia Management 3.0
 • Moduł 3: Myślenie złożonościowe
 • Moduł 4: Delegowanie i empowerment (praktyka: Delegation poker; Delegation board)
 • Moduł 5: Motywaccja i angażowanie (praktyka: Moving Motivators; Happinessdoor)
 • Moduł 6: Kultura i wartości: (praktyka: Values Stories; Culture Book)
 • Moduł 7: Uczenie się i kompetencje (praktyka: Team Competency Matrix; Exploration Days)
 • Moduł 8: Skalowanie struktury organizacyjnej (praktyka: Meddlers Game)
 • Moduł 9: Zarządzanie zmianą (praktyka: Change Management Game; Merit Money; Celebration Grid; Feedback Wrap; Kudo Cards)