Management 3.0 Foundation Workshop


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Każdy uczestnik otrzymuje również Certyfikat Uczestnictwa, który potwierdza udział w szkoleniu oraz uprawnia uczestnika do ubiegania się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0.

Szczegóły

 • 2 dni + egzamin
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • stacjonarnie

Dodatki

 • podręcznik od 55 zł

Opis szkolenia

Management 3.0 to koncepcja przywództwa i współpracy zespołowej stworzona przez Jurgena Appelo – holenderskiego managera, trenera i pioniera współczesnego zarządzania. Powstała ona w oparciu o przekonanie, że 95% wyników osiąganych przez organizację to efekt działania nie jednostki, a całego systemu. W związku z tym Management 3.0 to nieustannie zmieniający się zbiór narzędzi i praktyk, które wspomagają każdego pracownika w procesie zarządzania organizacją. Dzięki warsztatom uczestnicy otrzymują odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące m.in. zwinności, motywacji zespołów, zmiany kultury organizacji czy mierzenia wydajności pracy.

Management 3.0 w unikalny sposób tworzy na nowo definicję przywództwa, określając zarządzanie jako odpowiedzialność grupową. To właśnie współpraca na wszystkich poziomach jest kluczowym aspektem, który pozwala organizacji osiągnąć wyznaczone cele, jednocześnie utrzymując zadowolenie pracowników. Co istotne, koncepcja Management 3.0 skupia się na tych aspektach zarządzania, które generują konkretne rozwiązania poprawiające wyniki osiągane przez organizację oraz zwiększające zaangażowanie pracowników. Szkolenie ma zatem głównie charakter praktyczny (warsztatowy).

Warsztaty stacjonarne Management 3.0 Foundation to dwa dni intensywnej pracy w grupie w oparciu o realne doświadczenie proponowanych technik i narzędzi. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w grach i symulacjach, które z powodzeniem będą mogli zastosować w swojej organizacji. Nieodłącznym elementem warsztatów są również ćwiczenia i zadania do samodzielnego wykonania przed rozpoczęciem szkolenia oraz pomiędzy pierwszym i drugim dniem szkoleniowym.

Cel szkolenia

 • wzrost wiedzy na temat nurtu Management 3.0 – nowoczesnej koncepcji zarządzania, szytej na miarę zwinnych środowisk pracy
 • wzrost wiedzy w zakresie technik zarządzania zespołem przekładających się na budowanie współpracy, samoorganizacji i efektywności w (zwinnym) zespole
 • wzrost umiejętności w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji w zespole i organizacji
 • wzrost umiejętności w zakresie wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management3.0 oraz dostosowywania ich do potrzeb własnego zespołu
 • uświadomienie sobie różnic pomiędzy pryncypiami w zarządzaniu klasycznym oraz w zarządzaniu zwinnym
  umożliwienie uczestnikowi ubieganie się o Certyfikat Facylitatora 3.0

Korzyści

 • uporządkowanie wiedzy w zakresie typów zarządzania oraz różnic pomiędzy Management 1.0, 2.0 i 3.0.
 • doświadczenie w praktyce narzędzi Management 3.0, możliwych do wdrożenia we własnej pracy.
 • możliwość wymiany doświadczeń oraz zweryfikowania dotychczas stosowanych metod w kontekście systemowego rozumienia organizacji, psychologii grupy oraz sprawdzonych i aktualnych koncepcji zarządzania.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest w szczególności do:

 • osób współpracujących z zespołem w trybie stacjonarnym.
 • osób zarządzających zespołami oraz wspierające zespoły w samoorganizacji – team liderzy, Project Managerzy, Scrum Masterzy.
 • osób odpowiedzialnych za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej.
 • osób wdrażających Agile do organizacji.
 • osób, które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu.
 • osób pragnących rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, facylitowania procesów grupowych oraz planujące uzyskanie Certyfikatu Facylitatora 3.0.

Certyfikacja

Każdy uczestnik warsztatu Management 3.0 Foundation otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa, który potwierdza udział w szkoleniu oraz uprawnia uczestnika do ubiegania się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Management 3.0.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Blok 1 – Władza a Management 3.0
 • Blok 2 – Zespół a Management 3.0
 • Blok 3 – Organizacja a Management 3.0
 • Blok 4 – Management 3.0 w służbie zwinności