Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Agile Business Consortium Scrum Master

O szkoleniu ABC Scrum Master

Scrum to ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym można rozwijać, dostarczać i utrzymywać złożone produkty poprzez efektywną współpracę zespołu. Podejście to jest zazwyczaj kojarzone z tworzeniem oprogramowania, ale można je z powodzeniem stosować również dla innych produktów, które mają jakąś wartość, np. kampanii marketingowej. Metoda ta opiera się na pracy zespołu, którego celem jest dostarczenie danego produktu. Członkowie tego zespołu uzupełniają się wiedzą i kompetencjami.

Agile Business Consortium Scrum Master to certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera. Certyfikacja przyznawana jest przez APMG International – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Scrum Mastera oraz ułatwia wdrożenie Scruma w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki pełni Scrum Master w metodzie Scrum oraz jak efektywnie realizować zadania z zakresu:

 • pracy z Zespołem Deweloperskim,
 • pracy z Właścicielem Produktu,
 • wdrożenia Scruma w organizacji.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty Scrum, takie jak:

 • wprowadzenie do Scrum– Scrum Guide (najnowsze wydanie),
 • podejście zwinne– czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym, a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metod zwinnych,
 • rola Scrum Mastera– kluczowe zadania w metodzie Scrum,
 • inne role w Scrum– Właściciel Produktu (Product Owner), Zespół Deweloperski,
 • narzędzia wspierające pracę Zespołu Scrumowego.

Jak organizujemy szkolenia?

W zależności od liczby zgłoszeń, szkolenie może się odbyć w trzech formach: stacjonarnej, online i hybrydowej (połączenie formy online i stacjonarnej). Szczegóły znajdziecie na naszym blogu: organizacja szkoleń w Inprogress.

Terminy szkoleń

Regularna cena szkolenia:

1140 zł online
1450 zł stacjonarne

Egzamin:

700 zł

Kup Zarezerwuj

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

123 579 579

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Uzyskanie wiedzy o Scrum: teoria, praktyka, role i wartości, które są zdefiniowane w Scrum Guide.
 • Zrozumienie – w szczegółach – ról w Scrum i jak współdziałają z innymi członkami Zespołu Scrumowego oraz innymi osobami.
 • Zrozumienie jak zbudować skuteczny zespół z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem.
 • Zdobycie wiedzy jak działać jako przywódca służebny dla Zespołu Scrumowego, jak promować samoorganizację w celu utworzenia produktów o najwyższej wartości.
 • Nauczenie się jak facylitować wydarzenia dla Scrum oraz usuwać przeszkody mogące wpływać na postępy Zespołu Scrumowego.
 • Pomoc Product Ownerowi w kształtowaniu i doskonaleniu backologu produktu w celu przyrostowego dostarczania produktów o wysokiej wartości.
 • Umiejętność przewodzenia w procesie adoptowania Scrum w organizacji w celu wytwarzania lepszych produktów i rozwiązań, współpraca z interesariuszami i innymi Scrum Masterami w celu poprawy efektywności.
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie Scrum Master trwa 2 dni i skupia się na warsztatowym przekazaniu wiedzy niezbędnej do poznania specyfiki pracy w roli Scrum Mastera oraz przygotowania do egzaminu certyfikującego.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Obecni oraz przyszli członkowie zespołów Deweloperskich.
 • Obecni oraz przyszli Scrum Masterzy.
 • Obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner).
 • Przedstawiciele działów biznesowych.
 • Przedstawiciele działów IT.
 • Członkowie zespołów projektowych.
 • Liderzy zespołów.
Język szkolenia

Język szkolenia

Język szkolenia:

 •  język polski lub język angielski.

Materiały szkoleniowe dostępne są w języku polskim oraz angielskim.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

 • Szkolenie APMG-ABC, sylabus i cele kształcenia oparte są o najnowsze wydanie Scrum Guide – zyskujesz wiedzę i umiejętności oparte o najlepsze międzynarodowe standardy.
 • Materiały kursowe oraz opracowane ćwiczenia pochodzą z doświadczenia trenerów Scruma.
 • Szkolenie, poprzez wysoką interaktywność, zachęca do współpracy i wzmacnia efekty nauki.
 • Szkolenie koncentruje się na wprowadzaniu Scruma również poza IT i rozwojem oprogramowania.
 • APMG dostarcza standaryzowane materiały rozwinięte dzięki Agile Business Consortium i doświadczonych trenerów/ praktyków Scrum.
 • Darmowe członkostwo w Agile Business Consortium: kandydaci, którzy posiadają zdany egzamin są uprawnieni do bezpłatnego rocznego członkostwa w Agile Business Consortium.
 • Kandydaci, którzy zdali egzamin mogą ubiegać się o cyfrowe odznaki (Digital Badge), którymi mogą podzielić się na portalach społecznościowych.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu akredytowanego przez APMG. Egzamin przeprowadzany jest na sali szkoleniowej lub w formie online.

 • Język: polski oraz angielski,
 • Czas trwania: 40 minut.
 • 50 pytań jednokrotnego wyboru.

Certyfikat ABC Scrum Master nie przedawnia się.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

11.03 - 12.03.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1140 zł

kupzarezerwuj

10.04 - 11.04.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1140 zł

kupzarezerwuj

13.05 - 14.05.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1140 zł

kupzarezerwuj

17.06 - 18.06.2021

 • - ONLINE -
 • Szkolenie akredytowane

od 1140 zł

kupzarezerwuj

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.