Zarządzanie Projektami w oparciu o MS Project

Szkolenie Zarządzanie projektami w oparciu o MS Project przeznaczone jest dla osób, które zaczynają dopiero poznawać aplikację. W trakcie szkolenia omawiane są takie zagadnienia jak tworzenie harmonogramów, przydzielanie zasobów, jak również sposoby rozwiązywania konfliktów z tym związanych.

Program MS Project stanowi nieocenioną pomoc w pracy każdego menedżera. Pozwala nie tylko planować i nadzorować przedsięwzięcia, ale wspomaga również: zarządzanie finansami (planowanie i kontrola budżetu), zarządzanie zasobami (przydzielenie zasobów do zadań i kontrola ich wykonania), zarządzanie informacją (udostępnianie harmonogramów w sieci i automatyczne, bieżące informowanie członków o przebiegu przedsięwzięcia).

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zarządzania projektami – planowania, monitorowania i raportowania – z wykorzystaniem programu MS Project.

Grupa docelowa:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • obecnych i przyszłych kierowników projektów,
 • uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menadżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem. Jednocześnie szkolenie to jest dobrą propozycją dla osób, które wcześniej nie miały styczności z programem MS Project.

Program szkolenia:

 • Podstawy obsługi programu
 • Podstawy obsługi programu
 • Zarządzanie zasobami
 • Relacje między zasobami a zadaniami
 • Praca z kalendarzem
 • Praca z kosztami
 • Optymalizacja
 • Plan bazowy i wartości rzeczywiste
 • Plan bazowy i wartości rzeczywiste