Zaawansowane Zarządzanie Projektami

Każde przedsięwzięcie realizowane w firmie ma szanse zakończyć się sukcesem. W dużej mierze zależy to od nas samych i tego, jak nim zarządzamy.

Prezentowane szkolenie pozwoli uczestnikom na rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem projektami. W ciekawej formie, popartej wieloma przykładami i ćwiczeniami, zaprezentujemy bardziej zaawansowane techniki i narzędzia zarządcze konieczne w pracy metodą projektową, niezależnie od branży, w jakiej projekty są prowadzone. Są to m.in.: planowanie projektów, zarządzanie czasem w oparciu o technikę łańcucha krytycznego, monitorowanie projektu zgodnie z metodą earned value i wiele innych.

Szkolenie to jest naturalną kontynuacją szkolenia Podstawy Zarządzania Projektami.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • miał przećwiczone i opanowane umiejętności stosowania wybranych technik zarządzania projektami, m.in.:
  • planowania opartego na produktach,
  • techniki łańcucha krytycznego,
  • techniki zarządzania zmianą,
  • metody wartości wypracowanej (earned value),
  • techniki macierzy odpowiedzialności,
  • bilansowania zasobów
  • znał zasady planowania i szacowania czasu i kosztów w projekcie,
 • umiał stworzyć plan projektu w oparciu o planowanie oparte na produktach oraz strukturę podziału pracy oraz przedstawić plan w postaci wykresu Gantta,
 • znał zasady analizy ekonomicznej i analizy kosztów projektu,
 • stosował zasady efektywnej komunikacji w projekcie,
 • potrafił monitorowania projektu,
 • znał zasady zamykania projektu i wyciągania wniosków z projektu,
 • chętnie pracował metodą projektową (budowanie postawy pro projektowej).

Grupa docelowa:

 • Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu Podstawy Zarządzania Projektami i chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami,
 • Osoby, które chcą kierować projektami i chcą dowiedzieć się więcej o zarządzaniu projektami,
 • Osoby mające mają pierwsze doświadczenia projektowe i chcą działać sprawniej,
 • Osoby, które uczestniczą lub będą uczestniczyły w projektach,
 • Osoby, które chcą realizować powierzane im projekty bezpieczniej, tak by osiągać zamierzone cele,
 • Osoby, które chcą poznać zasady zarządzania projektami oraz kolejne techniki i narzędzia.

Program szkolenia

 • Przypomnienie i uzupełnienie najważniejszych wniosków z pierwszej części szkolenia
 • Planowanie projektu, czyli jak sprawnie przejść od zakresu do harmonogramu projektu
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Technika łańcucha krytycznego – CCPM – czyli jak poprawić efektywność czasową i kosztową projektów
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Zarządzanie komunikacją, dokumentacją i decyzjami w projekcie
 • Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Zamykanie projektów