Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji (także w organizacji partnerskiej, wykonawczej lub organizacji
z którą planuje się podjęcie współpracy, ale niezbędne jest uzyskanie informacji o sposobie zabezpieczania powierzanych informacji).

W ramach oferty nasi specjaliści przygotują raport zawierający m.in:

 • opis poziomu bezpieczeństwa posiadanych, gromadzonych i przetwarzanych informacji,
 • określenie poziomu bezpieczeństwa w stosunku do przepisów prawnych obowiązujących w danej branży/sektorze,
 • stopień zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2014,
 • wskazanie kluczowych obszarów ryzyka,
 • sugestie zmian i ulepszeń podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji.

Wykonujemy także:

 • Audyt drugiej strony
  Czasami zdarza się, iż organizacja, z którą współpracujemy lub chcemy współpracować posiada wdrożony system zarządzania ISO, ale nie jest on certyfikowany lub jest certyfikowany przez podmiot nam nieznany. Aby zatem sprawdzić stopień zgodności systemu tej organizacji z wymaganiami normy, firma Inprogress sp. z o.o. wykonuje niezależne badanie – audyt drugiej strony (zewnętrzny).
 • Audyt weryfikujący
  Organizacja z którą zamierzamy współpracować (najczęściej potencjalny podwykonawca) nie posiada pożądanego przez nas systemu zarządzania. W ramach audytu weryfikującego firma Inprogress sp. z o.o. weryfikuje sposób wykonywania danej usługi/danych usług, procesów, działań u potencjalnego partnera w celu określenia stopnia zgodności z wymaganiami stawianymi/wdrożonymi w organizacji klienta.