Świadczenie usług audytów wewnętrznych

Prowadzenie audytów wewnętrznych jest obowiązkiem organizacji posiadającej jakikolwiek system zarządzania oparty na normach ISO.
Jednym z podstawowych wymogów w zakresie wykonywania audytów jest oblig niezależności audytora od weryfikowanego obszaru. W większości organizacji bardzo trudno zachować taki obiektywizm – pracownik audytujący jest przecież pracownikiem firmy w której wykonuje audyt. Weryfikuje pracę swoich kolegów, z którymi spędza wszak wiele czasu. W takiej sytuacji jak może być naprawdę obiektywny?
Firma Inprogress sp. z o.o., jako zupełnie niezależny podmiot oferuje świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu audytów w organizacjach.
Jednocześnie przejmujemy funkcje audytora wewnętrznego (audytorów, zespołów audytowych), zaś samo wykonywanie audytów staje się procesem outsourcingowym

W ramach usługi wykonujemy:

  • Audyt wewnętrzny
    (tzw. „audyt pierwszej strony”) jest wykonywany w celach wewnętrznych i stanowi dla organizacji punkt wyjścia do stwierdzenia stopnia zgodności działań toczących się w organizacji z konkretną normą ISO. Ten rodzaj audytu jest niezbędny do utrzymania posiadanego systemu ISO oraz certyfikatu ISO.
  • Badanie stopnia efektywności wykonywanych audytów
    Jako niezależny zespół ekspercki firma Inprogress sp. z o.o. bierze udział w wykonywaniu audytów wewnętrznych. Następnie przygotowywany jest raport dla zarządu/właściela z analizą sposobu wykonanego audytu, a także wnioskami w kontekście kolejnych audytów, potrzeb osób audytujących i audytowanych oraz możliwości lepszego wykorzystania informacji poaudytowych. W ramach usługi wyjaśniamy także zespołowi audytującemu Klienta potencjalne możliwości polepszenia działań audytowych, a także wskazujemy możliwości poprawy działania organizacji w obszarach strategicznego i operacyjnego działania – na podstawie wniosków z audytu. Przygotowujemy także sugestię szkoleń dla zespołu Klienta.