PMI-ACP®

PMI-ACP® jest najszybciej rozwijającym się certyfikatem. Organizacje, które chcą poprawić wydajność swoich instytucji, aby dostosować się do dynamicznego otoczenia biznesowego, decydują się na zaadptowanie podejść zwinnych. Intensywne szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami z zakresu zarządzania projektami według metodologii Agile, ukierunkowane jest na przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMI-ACP®. Trzydniowy kurs obejmuje intensywne szkolenie zawierające warsztaty oraz ćwiczenia dotyczące metod zwinnych.

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie do egzaminu PMI-ACP.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy potrzebnej do samodzielnego wdrożenia metodyki SCRUM w projektach.
 • Poznanie zasad podstawowych metodyk zwinnych Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean.

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę o tym, czym charakteryzują się i czym różnią się poszczególne metody Agile,
 • nauczy się korzystać z narzędzi wykorzystywanych w Agile,
 • zrozumie, jak angażować oraz motywować interesariuszy,
 • nauczy się szacować i planować projekty Agile,
 • dowie się, jak stale poszukiwać usprawnień oraz je wprowadzać,
 • dogłębnie zrozumie procesy, narzędzia i techniki metodyki Agile,
 • zdobędzie praktyczne doświadczenie w pracy według metodyki SCRUM.

Grupa docelowa:

 • Wszyscy zainteresowani zdobyciem certyfikatu PMI® Agile Certified Practitioner (PMI- ACP®).
 • Specjaliści pracujący w projektach Agile.
 • Kierownicy Projektów.
 • Scrum Masterzy, Product Ownerzy.
 • Analitycy biznesowi i systemowi.
 • Programiści, testerzy, dyrektorzy działów IT.
 • Interesariusze projektów.
 • Członkowie zespołów projektowych.
 • Oosby, które chcą wdrożyć najlepsze praktyki projektów zwinnych w swoich organizacjach bądź pracują w organizacjach korzystających z projektów zwinnych.

Wymagania wstępne przed egzaminem:

 • Posiadanie 2000 godzin udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu projektami lub wcześniej zdany egzamin PMP® lub PgMP®.
 • Posiadanie 1500 godzin udokumentowanego doświadczenia z zarządzania projektami przy wykorzystaniu Agile.
 • Posiadanie 21 godzin kontaktowych z wiedzą na temat praktyk Agile (szkolenia). Nie musi być to szkolenie przygotowujące do PMI-ACP – może to być np. szkolenie Professional Scrum Master lub inne.
 • Doświadczenie opisuje się poprzez pokazanie projektów, przy których się pracowało. Projekty te nie mogą się nachodzić, gdyż tylko z jednego projektu w jednym czasie można udokumentować godziny. Trzeba podać daty projektu, tytuł oraz opis do 2000 znaków. Dodatkowo należy wpisać dane kontaktowe do osoby, która może poświadczyć to doświadczenie na wypadek audytu.

Egzamin:

 • Język egzaminu – angielski, bez wsparcia tłumaczenia w języku polskim.
 • Egzamin składa się z 120 pytań. Jedna z czterech odpowiedzi jest poprawna.
 • Czas trwania egzaminu – 3 godziny. Możliwość przerwy wliczonej w czas egzaminu.
 • Koszt egzaminu: członkowie PMI: 435 $, pozostali: 495 $.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami. Manifest Agile. Domeny Agile.
 • Narzędzia i techniki Agile: zarządzanie produktem, estymacja Agile, komunikacja w projektach Agile, metody zwinnego szacowania.
 • Narzędzia i techniki Agile: Servant leadership w projektach zwinnych, zasady kanban.
 • Narzędzia i techniki Agile: planowanie Agile, tablica Kanban, Timeboxing, planowanie wdrożeń, planowanie iteracji.
 • Zarządzanie zespołami Agile.
 • Przygotowanie do egzaminu.
 • Egzamin próbny.