Metodyka budowy strategii przedsiębiorstwa i sztuka wyborów strategicznych

Celem warsztatu szkoleniowego jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania strategicznego, wykorzystania szeregu technik i metod optymalnego wyboru różnych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa i kreowania wartości dodanej dla Klientów.

Ze względu na praktyczny charakter szkolenia uczestnicy mają możliwość kreowania strategii firmy i wykorzystania zdobytej wiedzy do oceny szans i zagrożeń podejmowanych przedsięwzięć biznesowych. Szkolenie prezentuje praktyczne aspekty budowy, wdrażania i monitorowania realizacji strategii przedsiębiorstwa, wskazując na główne problemy implementacyjne.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Jak zapoznać uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy,
 • W jaki sposób rozwijać umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa,
 • Jak określić formy organizacji procesu planowania strategicznego.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Określić współzależność pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Przeprowadzać analizę otoczenia i potencjału firmy oraz wyznaczać cele strategiczne,
 • Formułować ramowy plan realizacji strategii przedsiębiorstwa,
 • Formułować cele i zadania dla zespołów pracowniczych.

Program szkolenia:

 • Główne elementy i pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego
 • Misja firmy i jej znaczenie dla interesariuszy przedsiębiorstwa
 • Wizja rozwojowa i jej zasady komunikowania
 • Wartości i ich realizacja w przedsiębiorstwie – kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Cele strategiczne – cel celowi nie równy
 • Docelowa grupa klientów – czyli jak wykorzystać niszę rynkową i realnie oceniać szanse i zagrożenia
 • Definiowanie potrzeb rynku poprzez właściwą analizę informacji od Klientów i konkurencji
 • Strategie pozycjonowania i budowy scenariuszy strategicznych
 • Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów
 • Wykorzystanie narzędzi SWOT i Strategicznej Karty Wyników
 • Proces budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa
 • Kaskadowanie strategii w dół organizacji m.in. poprzez wdrożenie zasad zarządzania przez cele