Klasyfikacja projektów

W zakresie klasyfikacji projektów oferujemy:

  • identyfikację rodzajów projektów w organizacji – przegląd i wyłanianie grup projektów o wspólnych cechach np. wielkość, powód uruchomienia, itd.;
  • sugerowanie klasyfikacji podziału projektów – opracowanie modelu klasyfikacji, podziału na kategorie i klasy/ rodzaje;
  • proponowanie zestawów dokumentacji projektowej dla klas projektów – w zależności od przyjętej klasyfikacji opracowanie zestawu dokumentów obligatoryjnych, fakultatywnych, rekomendowanych dla poszczególnych klas projektów.

Przykłady:

  • Ericpol sp. z o.o
    Podczas rewitalizacji biura portfela i projektów wypracowanie klasyfikacji projektów wraz z proponowanymi dokumentacjami projektowymi.