ISO 27001 Information Security Management System Foundation

ISO27001 to norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Została ogłoszona w 2005 roku i bazuje na brytyjskim standardzie BS 7799-2.

ISO 27001 jest specyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, na zgodność z którą mogą być prowadzone audyty, na podstawie których są wydawane certyfikaty.

W normie ISO27001 wyróżniono jedenaście obszarów, mających wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji. Są to m.in.: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie ciągłością działania, zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Kurs pozwala uczestnikom zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS), jak określono w normie ISO / IEC 27001:2005, a także poznać najlepsze praktyki w zakresie wdrażania kontroli bezpieczeństwa informacji z jedenastu dziedzin ISO 27002. Szkolenie pomaga także zrozumieć, jak ISO 27001 i ISO 27002 są powiązane z ISO 27003 (wytyczne dotyczące wdrożenia SZBI), ISO 27004 (pomiar bezpieczeństwa informacji) i ISO 27005 (Zarządzanie ryzykiem w Information Security).

Materiały szkoleniowe, jak również egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest przez trenera polskojęzycznego.

Korzyści:

 • Zrozumienie zasad stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach ISO / IEC 27001:2005,
 • Zrozumienie relacji między Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym zarządzania ryzykiem i zgodnością z wymaganiami różnych stron w organizacji,
 • Poznanie koncepcji, podejść, standardów, metod i technik, pozwalających efektywnie zarządzać Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy, aby móc wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnie z normą ISO 27001.

W cenę szkolenia wliczony jest egzamin oraz certyfikat.

Grupa docelowa:

 • członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa informacji,
 • specjaliści IT, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat głównych procesów, zachodzących w obrębie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS),
 • personel zaangażowany w realizację normy ISO 27001,
 • technicy zaangażowani w działania związane z ISMS,
 • audytorzy.

Egzamin i certyfikacja:

Egzamin “Certified ISO 27001” obejmuje następujące obszary kompetencji:

 • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje w dziedzinie bezpieczeństwa informacji
 • Obszar 2: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

Egzamin ma charakter esejowy, składa się z pytań, na które trzeba udzielić krótką pisemną odpowiedź.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikat Certified ISO 27001 na poziomie Foundation. Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzamin i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat.

Nazwa certyfikatu: ISO 27001 Foundation
Egzamin: Egzamin ISO 27001 Foundation
Doświadczenie zawodowe: brak
Doświadczenie w projekcie ISMS: brak
Inne wymagania: Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Program szkolenia:

 • Prezentacja standardów normy ISO 27000
 • Wprowadzenie do systemów zarządzania i podejścia procesowego
 • Podstawowe zasady w zarządzaniu usługami IT
 • Wymagania ogólne: prezentacja klauzul 4 do 8 z normą ISO 27001
 • Fazy realizacji ISO27001
 • Ciągła poprawa bezpieczeństwa informacji
 • Przeprowadzenie audytu certyfikacji ISO 27001\
 • Prezentacja 11 domen i 133 kontroli ISO 27002
 • Zasady i projektowanie kontroli
 • Dokumentacja kontroli środowiska
 • Monitorowanie i przegląd kontroli
 • Przykłady realizacji kontroli