FRIS® – brakujący element budowania i zarządzania zespołami zwinnymi

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z narzędziem FRIS®, poznają specyfikę wszystkich perspektyw i zdobędą wiedzę na temat jego praktycznego i efektywnego zastosowania. Dodatkowo uczestnicy zdobędą certyfikat potwierdzający zdobycie nowych kompetencji i umiejętności.

FRIS® to licencjonowane narzędzie, które stanowi twardą podstawę do rozwoju miękkich predyspozycji. Służy do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania opierającym się o 4 perspektywy poznawcze: fakty (F), relacje (R), idee (I) i struktury (S). Perspektywa FAKTÓW to szybka ocena faktów ze względu na ich przydatność do osiągnięcia konkretnego celu, perspektywa RELACJI jest intuicyjnym rozpoznaniem tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia, perspektywa IDEI opiera się o wychodzenie poza obecny stan rzeczy, natomiast perspektywa STRUKTUR to wejście w głąb istoty problemu w celu uzyskania jego kompletnego i spójnego obrazu.

Analiza wszystkich tych perspektyw pozwala na wyjaśnienie, jakie informacje mają największy priorytet dla badanych, zwłaszcza gdy znajdują się oni w nowych sytuacjach. Dzięki temu możliwe jest opisanie ich stylu myślenia (jedna i niezmienna perspektywa) i stylu działania (kompozycja wszystkich używanych perspektyw).

Metodologia FRIS® powstała na podstawie teorii i modeli stosowanych w psychologii poznawczej i koncentruje się na praktycznym opisie wewnętrznych procesów umysłowych. Obecny kwestionariusz FRIS® powstały w 2014 roku uzyskał bardzo wysokie wskaźniki rzetelności oraz stabilności względnej.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik wypełnia i otrzymuje indywidualny raport na swój temat. W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość zamówienia i uzyskania raport grupowy/zespołowy. Więcej o raporcie przeczytasz tutaj: Raport zespołowy FRIS®.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat unikalnego narzędzia na polskim rynku.
 • Wzmocnienie kompetencji społecznych oraz zwiększenie skuteczności pracy zespołu, efektu synergii i pracy w stanie „flow”, w tym polepszenie komunikacji w organizacji, dzięki badaniu oraz umiejętnemu korzystaniu z narzędzia psychometrycznego jakim jest FRIS®.
 • Wsparcia rozwoju biznesowego każdej organizacji, ponieważ poprzez zrozumienie styl myślenia i działania partnera w biznesie czy projekcie, jesteśmy w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować.
 • Wzbogacenie praktyk AgilePM® oraz SCRUM.
 • Wzmocnienie Pryncypium 3-Współpracuj i Pryncypium 7-Komunikuj się ciągle i jasno jako podstawowych elementów budowania kultury zwinnych zespołów w podejściu Agile PM® oraz doskonałe uzupełnienie wartości SCRUM takich, jak: Odwaga, Skupienie, Zaangażowanie, Szacunek, Otwartość.
 • Wykorzystanie modelu FRIS® w praktyce: zbudowanie ducha jednego zespołu, poznanie swoich automatycznych schematów myślowych, zrozumienie potrzeb zespołu, jego mocnych stron i nabycie świadomości, czego zespołowi jeszcze brakuje.

Korzyści ze szkolenia:

 • Wzbogacenie praktyk AgilePM® o nowe narzędzie z zakresu psychologii różnic indywidualnych.
 • Wzmocnienie możliwości budowania skutecznych i efektywnych oraz dobrze współpracujących i rozumiejących się zespołów.
 • Wsparcie organizacji w rozwoju biznesowym i komunikacji opartej na zrozumieniu.
 • Budowanie kultury samoorganizacji w zwinnych zespołach.
 • Zdobycie nowych kompetencji z zakresu psychologii poznawczej.
 • Poznanie narzędzia ułatwiającego i wspomagającego działania rozwojowe w organizacjach.
 • Możliwość współpracy z organizacją FRIS® m.in. w zakresie cyklicznych wydarzeń prowadzonych przez specjalistów, dodatkowych materiałów szkoleniowych i wymiany doświadczeń.
 • Dopasowanie ról i obowiązków w projektach zwinnych według klucza, jak dany członek zespołu funkcjonuje poznawczo.
 • Wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji w zwinnym środowisku pracy zespołowej, aby uzyskać lepsze rezultaty, w krótszym czasie i większą przyjemnością.
 • Odkrycie jak inni postrzegają zachowania poszczególnych członków zespołu, co pozwoli uzyskać jeszcze lepszy kontakt i wspólne zrozumienie.

Grupa docelowa:

 • Wzbogacenie praktyk AgilePM® o nowe narzędzie z zakresu psychologii różnic indywidualnych.
 • Wzmocnienie możliwości budowania skutecznych i efektywnych oraz dobrze współpracujących i rozumiejących się zespołów.
 • Wsparcie organizacji w rozwoju biznesowym i komunikacji opartej na zrozumieniu.
 • Budowanie kultury samoorganizacji w zwinnych zespołach.
 • Zdobycie nowych kompetencji z zakresu psychologii poznawczej.
 • Poznanie narzędzia ułatwiającego i wspomagającego działania rozwojowe w organizacjach.
 • Możliwość współpracy z organizacją FRIS® m.in. w zakresie cyklicznych wydarzeń prowadzonych przez specjalistów, dodatkowych materiałów szkoleniowych i wymiany doświadczeń.
 • Dopasowanie ról i obowiązków w projektach zwinnych według klucza, jak dany członek zespołu funkcjonuje poznawczo.
 • Wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji w zwinnym środowisku pracy zespołowej, aby uzyskać lepsze rezultaty, w krótszym czasie i większą przyjemnością.
 • Odkrycie jak inni postrzegają zachowania poszczególnych członków zespołu, co pozwoli uzyskać jeszcze lepszy kontakt i wspólne zrozumienie.

Program szkolenia:

 • Wypracowanie własnej definicji zespołu.
 • Czym jest synergia w zespole?
 • Poznanie metodologii FRIS® w teorii.
 • Poznanie indywidualnego stylu myślenia i działania FRIS®.
 • Moja rola w zespole.
 • Proces FRIS® jako jeden najważniejszych powodów, dla których firmy zaczynają współpracę z trenerami FRIS®.
 • Mocne i słabe strony stylów myślenia i działania.
 • Strategia efektywnej komunikacji w zespole.
 • Wypracowanie własnych zasad współpracy w zespole.
 • Praca z konfliktem.
 • Analiza raportu zespołowego.