Doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań IT do zarządzania projektami

  • w oparciu o poznaną sytuację u klienta i potrzeby projektu proponowanie rozwiązań IT wspierających zarządzanie pojedynczym projektem oraz grupą projektów w ramach portfela.

Przykłady:

  • Stelmet sp. z o.o. sp.j.
    W ramach konsultacji i opracowania dokumentacji projektowej zaproponowanie narzędzi IT do prowadzenia projektu i portfela projektów w zgodzie z metodyką PRINCE2.