DASA DevOps Fundamentals

DevOps to skrót dwóch słów – development (rozwój) i operations (operacje). Nazwa metodyki odzwierciedla jej filozofię, która opiera się na połączeniu dwóch obszarów działających zazwyczaj osobno: operacji (administracji) oraz rozwoju oprogramowania.

Wdrożenie DevOps w firmie oznacza nawet 200 razy szybsze wdrażanie oprogramowania i 30 razy zwiększona częstotliwość wdrażania. Metodykę tę z powodzeniem wdrożyły takie firmy jak Spotify, Facebook czy Netflix, ale DevOps sprawdza się również w mniejszych firmach, w których wprowadzenie zmian następuje często.

Szkolenie DASA DevOps Fundamentals to rozległe wprowadzenie do podstawowych zasad Agile DevOps obejmujących niezbędną wiedzę i umiejętności określone przez DASA. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe koncepcje i terminologia związana z DevOps, co jest niezbędne do zrozumienia zasad i filozofii tej metodyki. Informacje prezentowane podczas szkolenia są uzupełniane o dyskusje na temat wdrażania i funkcjonowania DevOps w realnie istniejących firmach oraz ćwiczenia praktyczne.

Szkolenia otwarte z zakresu DASA DevOps będą dostępne w ofercie Inprogress od września 2018 roku.

Cel szkolenia:

 • zrozumienie kluczowych pojęć i zasad DevOps,
 • zapoznanie się z korzyściami biznesowymi wynikającymi z wdrożenia DevOps w organizacjach,
 • zdobycie wiedzy na temat automatyzacji testów, budowania i wdrażania DevOps,
 • zrozumienie zależności pomiędzy DevOps a metodykami Lean i Agile,
 • poznanie i zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi DevOps,
 • zapoznanie się z czynnikami prowadzącymi do osiągnięcia sukcesu podczas wdrażania DevOps.

Korzyści ze szkolenia:

 • poznanie faktów, terminologii, pryncypiów i technik dotyczących DevOps na poziomie Fundamentals,
 • zdobycie praktycznej wiedzy – zrozumienie możliwości zastosowania DevOps w dotychczasowej pracy,
 • zwiększenie jakości produktów dostarczanych klientom,
 • skrócenie czasu wdrażania zmian w oprogramowaniu i weryfikacji ich poprawności,
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej ze względu na przyspieszenie procesów prowadzących do pojawienia się produktu na rynku,
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy zespołem rozwijającym oprogramowanie oraz zespołem operacji.

Grupa docelowa:

 • osoby związane z zarządzaniem usługami IT,
 • inżynierowie DevOps,
 • specjaliści ds. integracji systemów,
 • menadżerowie operacyjni, kierownicy ds. operacyjnych,
 • osoby pracujące na stanowisku Product Owner,
 • administratorzy sieci,
 • administratorzy systemów informatycznych,
 • architekci korporacyjni,
 • architekci systemów,
 • architekci sieci,
 • inżynierowie systemów.

Egzamin i certyfikacja:

Egzamin DASA DevOps na poziomie Fundamentals jest egzaminem internetowym, podczas którego nie można korzystać z podręcznika. Podstawowe informacje dotyczące egzaminu:

 • test składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru,
 • próg zaliczenia: 65% (26 i więcej poprawnych odpowiedzi),
 • egzamin odbywa się wyłącznie w języku angielskim,
 • czas trwania: 60 minut (dla osób, które nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, czas zostaje wydłużony o 15 minut).

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik na egzaminie, otrzymają certyfikat od DASA.

Program szkolenia:

 • Introduction to DevOps.
 • The relationship between the Digital Transformation and DevOps.
 • The high level description of DevOps.
 • The history and emergence of DevOps.
 • The key elements of the Business Case for DevOps.
 • The principal benefits of DevOps.
 • DevOps Definitions.
 • The Culture of High Performance IT.
 • The relationship between DevOps, Agile and Lean IT.
 • DevOps Principles and Aspects of IT.
 • The purpose of the DevOps Agile Skills Association (DASA).
 • Possible problems that can arise due to the wall of confusion between Development and Operations.
 • Building the DevOps Organization around teams.
 • The Three Horizons Model for Innovation.
 • Definition of a DevOps culture.
 • Cultural Aspects of a DevOps Team.
 • Two key elements of a DevOps Environment: Service Mindset and Quality at the Source.
 • Key Skill Areas of the DevOps Agile Skills Association Competence Framework.
 • Skill Area: Team Building.
 • Skill Area: Continuous Improvement.
 • Skill Area: Courage.
 • Skill Area: DevOps Leadership.
 • Implementation of a DevOps Culture.
 • Organizational Models.
 • Autonomous Teams.
 • Conway’s Law and Organizations’ Architecture.
 • Solving the Autonomy Problems – A Reallife Example: The Spotify Mode.
 • Architecting for DevOps.
 • Governance.
 • DevOps in Relation to ITSM.
 • Agile and Scrum.
 • Optimizing Processes Using Lean.
 • Business Value Optimization and Business Analysis Using Story Mapping.
 • Automation for Delivery of Software.
 • Continuous Delivery Core Concepts.
 • Continuous Delivery Automation Concepts.
 • Continuous Delivery Automation Focus Topics.
 • Emergence of Cloud Technology and Principles.
 • Cloud Service Concepts in a DevOps Organization.
 • Automated Provisioning Concepts.
 • Platform Product Characteristics and Application Maturity.
 • Importance of Measurement.
 • Choosing the Right Metrics.
 • Monitoring and Logging.