Business Resilience

Czym jest Business Resilience?

Żyjemy w świecie VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) i w obliczu zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności odporność organizacyjna jest niezbędną kompetencją i kluczem do przystosowania się, przetrwania i rozwoju.

Obecny poziom zakłóceń i ryzyka biznesowego jest największy od pokoleń. Dla niektórych firm, które nie potrafią się przystosować do tempa zmian i odpowiednio na nie reagować oznacza to brak możliwości przetrwania. Cały czas obserwujemy również firmy, które wprowadzają innowacje, rozwijają się, a nawet prosperują. Jaki jest ich sekret?

Różnica pomiędzy tymi firmami polega na odporności. Kryzysy gospodarcze i biznesowe stają się coraz częstsze. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i podejmowanie trafnych decyzji, które pozwolą firmie nie tylko przetrwać ale również stale się rozwijać jest obecnie kluczowa.

Biznes odporny na wstrząsy to taki,  to taki, który nie tylko wytrzyma zakłócenia w otoczeniu biznesowym, ale także umie się do nich dostosować i wykorzystać do dalszego rozwoju. To znacznie więcej niż tylko powrót do zdrowia po kryzysie lub bycie zwinną organizacją.

Business Resilience

Uczestnicząc w kursie Business Resilience, poznasz kluczowe zasady i terminologię w ramach Business Resilience Framework. W szczególności zrozumiesz:

 • Podstawowe zasady Business Resilience,
 • Domeny i elementy struktury Business Resilience Framework,
 • Strategie PURE do wdrażania Business Resilience,
 • Narzędzia Business Resilience, ich zalety i ograniczenia,
 • Role i obowiązki w ramach Business Resilience Framework,
 • Dowiesz się jak można dostosować Business Resilience Framework, aby zoptymalizować korzyści organizacyjne.

Grupa docelowa:

 • Liderzy w organizacjach,
 • Praktykujący menedżerowie w PPM, w tym PMO,
 • Osoby pracujące w obszarach związanych ze zmianą, transformacja, ciągłością działania, ryzykiem, rozwojem produktów i usług, rozwojem organizacji i operacjami biznesowymi,
 • Członkowie zespołu, którzy chcą zostać Liderami inicjatywy Business Resilience, Progress Masters lub Business Resilience Owners,
 • Osoby zainteresowane poprawą odporności biznesowej organizacji.

Certyfikacja:

Po szkoleniu istnieje możliwość zdania egzaminu i uzyskania międzynarodowego certyfikatu wydawanego przez APMG International.