Budowa i wdrożenie Planów Ciągłości Działania – BCM

Planowanie Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Planning) dotyczy skutecznej ochrony najistotniejszych działań i procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, tak aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek incydentów bądź problemów funkcjonowanie organizacji mogło być możliwie szybko i sprawnie odtworzone.

Stworzenie planu ciągłości działania organizacji oraz zapewnienie jego skuteczności i aktualności jest kompleksowym przedsięwzięciem, składającym się z serii etapów. Projektowanie zasad bezpieczeństwa jest więc prewencją, profilaktyką, zaś projektowanie BCP dotyczy diagnozy i terapii oraz kontynuowania działania w toku prac naprawczych.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik nabędzie i usystematyzuje wiedzę na temat:

 • istoty, celu oraz procesu zarządzania ciągłością działania,
 • wdrożenia planów ciągłości działania (porównanie różnych metodyk),
 • przeprowadzania analiz wymagań biznesowych oraz sposobów pozyskiwania informacji w zakresie wymagań,
 • zarządzania ryzykiem związanym z utratą dostępności zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych,
 • mechanizmów prewencyjnych,
 • strategii odtworzeniowych (w tym synchronizacji danych z wykorzystaniem centrów zapasowych oraz uzasadnienia dla doboru strategii),
 • elementów planów ciągłości działania,
 • faz odtwarzania biznesu,
 • zarządzania w sytuacji kryzysowej (w tym komunikacji/ współpracy z podmiotami zewnętrznymi, monitorowania działań),
 • szacowania strat,
 • testowania planów ciągłości działania,
 • kontroli, aktualizacji oraz dystrybucji planów.

Program szkolenia:

 • Aktywne zarządzanie ryzykiem – czyli nauka płynąca z doświadczeń
 • Zarządzanie kryzysowe: reagowanie i postępowanie w sytuacji kryzysowej
 • Skuteczne wdrażanie planów ciągłości działania oraz wykorzystanie ich w efektywnym zarządzaniu ryzykiem
 • Modelowe strategie postępowania z zagrożeniami