Architektura korporacyjna praktycznie

W ostatnich czasach pojęcie architektury korporacyjnej zyskało sporą popularność, zarówno w kręgach informatyków, jak i ludzi biznesu. To zainteresowanie jest związane z próbą rozwiązania głównych problemów, z którymi boryka się większość firm, tj. elastyczność i dostosowywanie się do zachodzących zmian (wewnętrznych i zewnętrznych).

Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) to zbiór właściwości danej korporacji (włącznie ze strukturą), które stanowią o zdolności do realizacji jej misji. Architektura korporacyjna jest także utożsamiana z dyscypliną, praktyką albo działalnością w obszarze definiowania, reprezentacji i zarządzania kluczowymi właściwościami korporacji. W tym ujęciu tworzenie architektury korporacyjnej nie jest przedsięwzięciem informatycznym, ale złożonym zespołem działań z zakresu organizacji, zarządzania i informatyki.

Na szkoleniu omawiane są podstawowe informacje na temat architektury korporacyjnej w ujęciu praktycznym, tak aby każdy uczestnik mógł zrozumieć, jakie korzyści może przynieść właściwe stosowanie architektury korporacyjnej. Szkolenie porusza również zagadnienie codziennej pracy z architekturą korporacyjną.

Korzyści ze szkolenia:

 • uświadomienie sobie czym jest architektura korporacyjna i w czym może nam pomóc,
 • poznanie roli i zadań architekta korporacyjnego,
 • możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytej wiedzy w zakresie architektury korporacyjnej.

Grupa docelowa:

 • osoby, które zaczynają dopiero swoją przygodę z architekturą korporacyjną,
 • architekci korporacyjni, którzy mają wątpliwości odnośnie swojej roli w korporacji.

Program szkolenia:

 • Architektura korporacyjna – dlaczego jej potrzebujemy
 • Pojęcia ogólne i koncepcje architektury korporacyjnej
 • Wdrożenie architektury korporacyjnej
 • Procesy, usługi, produkty architektury korporacyjnej
 • Język ArchiMate
 • Zespół architektury korporacyjnej