do góry

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

Termin:

08.06.2016 - 09.06.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 1200 zł

PDU: 14

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemu SZBI
 2. Cele realizacji i źródła normatywne wymagań bezpieczeństwa
 3. Definicje, podstawy systemu
 4. Cel, zakres i granice systemu wg ISO 27001
 5. Zawartość i struktura normy ISO 27001
 6. Etapy wdrożenia SZBI
 7. Model PDCA
 8. Obszar i zakres funkcjonowania SZBI
 9. Wytyczne wdrożenia wg ISO 27002
 10. Zasady opracowania Polityki bezpieczeństwa
 11. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 12. Podstawowe dokumenty
 13. Procesy i procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 14. Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 27005
 15. Ćwiczenia z zakresu szacowania ryzkiem
 16. Inwentaryzacja zasobów
 17. Podatności i zagrożenia
 18. Plan postępowania z ryzykiem
 19. Deklaracja stosowania
 20. Ćwiczenia z zakresu przygotowania dokumentacji

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli firm, członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów, managerów, pracowników;
 • dyrektorów, managerów i pracowników korporacji, start-up’ów;
 • kadry zarządzającej Jednostek Samorządu Terytorialnego (burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy, kierowników, pracowników);
 • pracowników spółek gminnych /miejskich, pracowników jednostek organizacyjnych gmin i miast;
 • właścicieli i pracowników publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej;
 • właścicieli i przedstawicieli państwowych i prywatnych szkół wyższych, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zapisy normy wraz z ich praktyczną interpretacją w zakresie działań niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Uczestnik dowie się o zasadach wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wymaganiach stawianych Systemowi, dokumentach go tworzących. Zrozumie czym jest Polityka Bezpieczeństwa i przegląd zarządzania.

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • dokładnie zaznajomiony z metodyką wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • znał i rozumiał zasady projektowania, wdrażania i rozwijania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • posiadał informacje, jakie przewagi może osiągnąć organizacja posiadając wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • znał budowę dokumentów tworzących   System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • znał budowę procesów i procedur tworzących   System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • wiedział czym jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji i jak się ją tworzy,
 • znał i stosował zasady szacowania aktywów informacyjnych,
 • znał i stosował zasady zarządzania ryzykiem w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane