do góry

Warsztaty budowy katalogu usług według ITIL® 2011

Termin:

03.06.2016 - 03.06.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 800

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 800 zł

PDU: 21

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Schemat Katalogu usług
 3. Struktura budowy usługi
 4. Struktura własnego katalogu
 5. Przykłady usług zawierającego szczególnie:
  • kluczowe mierniki – kpi
  • opis procesu monitorowania
  • narzędzia monitorujące
  • sposoby raportowania
 6. Rozumienie cyklu życia usługi
 7. Zdefiniowanie koniecznych warunków brzegowych wchodzących w skład procesu SLM.
 8. Przygotowanie dokumentów wzorcowych
 9. Podsumowanie

Adresaci szkolenia

 • Kadra zarządzająca i pracownicy działów IT odpowiadający za identyfikację usług i powstanie katalogu usług.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy działów IT odpowiadający za utrzymanie katalogu usług.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT, chcący pogłębić lub odświeżyć umiejętności dotyczące Katalogu usług.
 • Klienci usług oraz Właściciele usług.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy z poza obszaru IT pragnących praktycznie poznać jak na przykładzie podejścia ITIL® – najpopularniejszego i sprawdzonego podejście do zarządzania usługami – można tworzyć katalog usług funkcjonujących w obszarach biznesowych poza IT (np. HR, Logistyka, Administracja).

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie posiadał wiedzę na temat rozumienia pojęcia usługi zgodnie z ITIL® 2011,
 • będzie umiał rozróżnić dwie perspektywy patrzenia na katalog usług: biznesową i techniczną;
 • nauczy się, jak tworzyć katalog usług, od czego zacząć,
 • pozna i zastosuje zasady identyfikowania i opisu usług,
 • będzie umiał tworzyć karty opisu usługi,
 • nauczy się, na czym polegają zależności pomiędzy Katalogiem usług a Zarządzaniem Poziomem Świadczenia Usług (SLM),
 • umiejętności tworzenia katalogu usług, opisu usług przydatne są nie tylko w domenie IT, ale coraz częściej także w innych obszarach poza IT (np. HR, Administracja, Logistyka), które wykorzystując doświadczenia IT ułatwiają użytkownikom korzystanie z różnorodnych usług.
Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane