do góry

TOGAF®9 Poziom 1 i 2

Termin:

12.09.2016 - 16.09.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 3300

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 3300 zł

PDU: 35

Program szkolenia

 1.  Wprowadzenie do architektury korporacyjnej.
 2. Przykład: warstwowy model przedsiębiorstwa.
 3. Architektury  ramowe – pochodzenie i jego wpływ na przeznaczenie architektur ramowych.
 4. Schemat klasyfikacyjny J. Zachmana, TAFIM, DoDAF, NAF, TOGAF.
 5. TOGAF jako środowisko wspierające realizację architektury korporacyjnej.
 6. Komponenty TOGAF – 1. Architecture Development Method (ADM).
 7. Zasady korzystania z metody ADM. Informacje niezbędny podczas pracy. Wyniki prac z użyciem ADM (tzw. produkty).
 8. Komponenty TOGAF – 2. ADM Guidelines and Techniques.
 9. Podejścia do opracowywania architektury korporacyjnej. Techniki i możliwe formy korzystania metody ADM. Dostosowywanie metody do zakresu i wymaganego poziomu szczegółowości.
 10. Komponenty TOGAF – 3. Architecture Content Framework.
 11. Model podstawowy (Architecture Content metamodel). Rozszerzenia modelu podstawowego (extensions). Produkty prac nad architekturą.
 12. Komponenty TOGAF – 4. Enterprise Continuum.
 13. Podział przedsiębiorstwa, Architecture Landscape, Architecture Continuum, Solutions Continuum, Architecture Repository.
 14. Komponenty TOGAF – 5. Reference Models.
 15. Technical Reference Model (TRM), III-RM, Boundaryless Information Flow.
 16. Komponenty TOGAF – 6. Architecture Capability Framework oraz TOGAF Capability Framework.
 17. Model CMM. Ocena gotowości przedsiębiorstwa do pracy metodą architektury korporacyjnej.
 18. TOGAF a metodyki zarządzania projektami, na przykładzie metodyki PRINCE2
 19. Niektóre stosowane standardy, języki, narzędzia i notacje.
 20. Archimate 2.0 jako język modelowania architektury korporacyjnej, UML, BPMN.
 21. Studium przypadku.
 22. Informacje praktyczne dotyczące stosowania TOGAF.

Adresaci szkolenia

 • architekci systemowi,
 • kadra zarządzająca i liderzy zespołów IT,
 • sernior management do celów kierowania przedsiębiorstwem.

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla firmy:

 • obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie ROI (Return On Investment) i zmniejszenie TCO (Total Cost of Ownership);
 • zmniejszenie ryzyka dla przyszłych inwestycji,
 • zmniejszenie ryzyka prowadzenia nowych inwestycji
 • skrócenie czasu wprowadzania zmian,
 • zmniejszenie złożoności systemów i infrastruktury IT oraz prostsza aktualizacja i wymiana komponentów IT,
 • usprawnienie  zarządzanie łańcuchem dostaw.

Korzyści dla uczestnika:

 • zaznajomienie się z kluczowymi koncepcjami standardu TOGAF i metodyki ADM,
 • zdobycie wiedzy na temat sprawnego zarządzania i kierowania zmianami w przedsiębiorstwie.

 

Certyfikacja

Oba egzaminy (tj. odnośnie poziomu 1 oraz odnośnie poziomu 2) zdaje się jednego dnia i za jednym podejściem.

Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane