do góry

Skuteczne zarządzanie produktami i wartością biznesową w projektach adaptacyjnych SCRUM – warsztat kompetencyjny dla Product Ownera

Termin:

11.06.2016 - 12.06.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1300

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 1300 zł

PDU: 14

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń uczestników.
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 2. ROLA I ZNACZENIE WŁAŚCICIELA PRODUKTU W NOWOCZESNYCH ORGANIZACJACH.
  • Rola właściciela produktu w kształtowaniu strategii marketingowej.
  • Zarządzanie projektami a zarządzanie produktem – eliminacja rozmywania odpowiedzialności w organizacji.
  • Współpraca z otoczeniem organizacyjnym – zarządzanie macierzowe jako bezwzględna konieczność w osiąganiu przewagi konkurencyjnej.
  • Współpraca z Zespołem Deweloperskim i SCRUM Masterem – wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania i korygowanie błędów w produktach IT.
  • Krytyczne kompetencje kierownika produktu.
 3.  UMIEJĘTNOŚCI PLANISTYCZNE MENEDŻERA PRODUKTU.
  • Proces planowania marketingowego produktu.
  • Zarządzanie wartością w praktyce.
  • Planowanie produktu.
  • Ocena portfela produktów i analiza najlepszych pomysłów na projekt wdrożenia nowego produktu.
  • Planowanie strategiczne dotyczące produktu – realność zobowiązań i równoważenie ograniczeń.
  • Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów.
 4. Zarządzanie cyklem życia produktu.
  • Koncepcja zintegrowanego i pragmatycznego cyklu życia produktu:
   • Źródła pomysłów na nowe produkty i testowanie koncepcji.
   • Analiza ekonomiczna i rozwój prototypu produktu.
   • Produkcja i komercjalizacja.
   • Strategie momentu, miejsca i wejścia na rynek.
   • Fazy cyklu życia produktu i ich charakterystyka.
   • Warianty krzywych rynkowego cyklu życia produktu.
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a cykl życia produktu.
 5. WYMAGANIA KLIENTA JAKO WARUNEK KRYTYCZNY SUKCESU.
  • Proces budowy wartości dla Klientów – stymulowanie wzrostu przychodów poprzez dostarczane produkty.
  • Zasady tworzenia wartości dla Klienta – ewolucja koncepcji 4P.
  • Scenariusze zarządzania wartością poprzez zarządzanie wartościami dla klientów.
  • Instrumenty tworzenia wartości dla Klienta oraz sposoby ich pomiaru.
  • Model procesu innowacji wartości oparty na rozwiązywaniu problemu Klienta.
  • Proces oceny rentowności naszych obecnych i przyszłych Klientów.
 6. WYKORZYSTANIE DRZEW DECYZYJNYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRODUKTÓW.
  • Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń.
  • Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia – ćwiczenie polegające na ocenie różnych możliwości postępowania przez głównych konkurentów oraz Klientów podczas prac nad tworzeniem wizji rozwoju produktów IT.
  • Ocena kosztów i ryzyka dla danej decyzji biznesowej w zakresie produktu.
  • Wybór optymalnej decyzji m.in. poprzez ocenę różnych kryteriów ekonomicznych.
 7. FRAMEWORK SCRUM – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA PRODUKTU W PROCESIE ROZWOJU PRODUKTU.
  • Fundamenty metodyki SCRUM.
  • Macierz obowiązków – model RACI.
  • Iteracyjny proces tworzenia produktów.
  • Przebieg projektu według SCRUM.
  • Planowanie i techniki estymacji.
  • Zdarzenia w SCRUM.
  • Kontrolowanie i raportowanie.
  • Zarządzanie priorytetami wymagań – czyli jak zarządzać Rejestrem Produktów.
 8. BUDOWANIE ZESPOŁÓW SCRUM.
  • Krytyczne czynniki sukcesu dla zespołów SCRUM.
  • Budowanie zaufania w zespołach adaptacyjnych.
  • Wyzwania skalowania – czyli jak zapewnić właściwą „grę” zespołową.
  • Centryczna struktura organizacyjna.
  • Samodyscyplina zespołu.
  • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
  • Konstruktywne reakcje i postawy – zestaw praktycznych wskazówek dla Właściciela Produktu.
 9. TECHNIKI I NARZĘDZIA ANALIZY BIZNESOWEJ PRODUKTU.
  • Planowanie komunikacji w Analizie Produktowej.
  • Planowanie procesu Zarządzania Wymaganiami i adaptacyjny cykl wytwórczy.
  • Proces Zarządzania Konfiguracją i Zmianami.
  • Produkty Analizy Biznesowej:
   • Wymagania biznesowe
   • Lista interesariuszy projektu.
   • Ograniczenia i założenia.
  • Techniki i metody analizy biznesowej:
  • CATWOE
  • Diagramy przepływu danych
  • 5Why
  • Dekompozycja funkcjonalna
  • Wywiady
  • Technika MoSCoW
  • Analiza MOST
  • Analiza PESTLE
  • Prototypowanie
  • Warsztaty wymagań
  • Analiza ryzyka
  • Scenariusze i przypadki użycia
  • Analiza SWOT
  • Historyjki użytkownika
  • Test widny
  • Tworzenie Persony
 10. PRODUKCYJNE WDROŻENIE PRODUKTU.
  • Zapewnienie akceptacji dla produktu końcowego projektu – analiza realizacji wymagań jakościowych dla produktu.
  • Analiza interesariuszy i dystrybucja informacji o nowym produkcie do docelowej grupy odbiorców.
  • Potwierdzenie przygotowania organizacji do komercyjnego świadczenia produktu.
  • Analiza planu przeglądu korzyści w predefiniowanych odstępach czasu.
  • Raportowanie rzeczywistego stanu i wyciąganie wniosków ze zdobytych doświadczeń dla kolejnych produktów.
 11. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie produktów i ich przełożeni.
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem produktów.
 • Pracownicy działów marketingu.
 • Członkowie zespołów projektowych.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdefiniowanie roli Właściciela Produktu oraz określenie obszaru odpowiedzialności w nowoczesnej organizacji.
 • Uświadomienie znaczenia znajomości klienta i jego potrzeb w kontekście dostarczania wartości dodanej z nowych funkcjonalności bądź rozwiązań.
 • Przekazanie praktycznych informacji związanych z planowaniem i wdrożeniem efektywnej strategii dla produktu.
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności zarządzania produktem i portfelem produktów ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia produktu.
 • Poznanie kluczowych technik analizy rynku oraz aspektów finansowych zarządzania produktem.
 • Zrozumienie procesu wytwarzania produktów przy pomocy ram postępowania adaptacyjnego w SCRUM.
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania dopasowanego do skróconego cyklu wytwórczego produktów.
 • Szczegółowe zapoznanie z technikami pomocnymi w opracowywaniu wymagań na produkt oraz zrozumienie odpowiedzialności podczas dokonywania świadomej priorytetyzacji realizowanych zmian.
 • Poznanie narzędzi niezbędnych w pracy Właściciela Produktu.
Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane