do góry

SCRUM – adaptacyjne zarządzanie projektem

Adresaci szkolenia

 • członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie
 • menedżerowie liniowi,
 • specjaliści ds. kadr,
 • klienci zwinnych zespołów,
 • osoby współpracujące z deweloperami.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik:

 • posiada wiedzę na temat Scruma i zna podstawy, na których opiera się ta metoda,
 • wie jak radzić sobie z możliwymi pułapkami i problemami na jakie może napotkać podczas codziennej pracy ze Scrumem,
 • zna popularne mity na tema Scruma i wie, jak argumentować ich nieprawdziwość,
 • wie jak funkcjonuje zespół pracujący według metody scrumowej i jakie role przyjmują jego członkowie,
 • zna odpowiedzi na nurtujące go przed szkoleniem pytania,
 • posiada wiedzę , która jest solidną podstawą przy podchodzeniu do egzaminu Professional Scrum Master I.

Certyfikacja

Egzamin PSM I to 60-minutowy test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę na temat podstaw Scruma. Ponieważ pytania mogą dotyczyć interpretacji zapisów zawartych w Przewodniku po Scrumie egzamin może być postrzegany jako wymagający przez osoby, które nie znają tego dokumentu i nie pracowały przy użyciu tej metody.

Osoby uzyskujące wynik przynajmniej 85% poprawnych odpowiedzi otrzymują dyplom poświadczający pozytywne zaliczenie tego poziomu testu. Dodatkowo informacje o osobach, które uzyskały ten dyplom umieszczone są na stronach Scrum.org. W chwili obecnej jest to certyfikat przyznawany bezterminowo.

Skontaktuj się
z nami

Piotr Hajto

Piotr Hajto Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy
Tel. kom.: 607 327 302
piotr.hajto@inprogress.pl