do góry

PRINCE2® Practitioner – szkolenie akredytowane – po angielsku!

Termin:

07.04.2016 - 08.04.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1400

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1400 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 250 zł

PDU: 14

Opis szkolenia

Kurs PRINCE2 Practitioner jest trwającym 2 dni szkoleniem akredytowanym i jest realizowany w formie warsztatowej. Omawiane są główne aspekty projektu. Na szkoleniu nacisk jest położony na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Szkolenie jako kurs akredytowany przygotowuje uczestników do egzaminu PRINCE2 Practitioner.

Program szkolenia

 1. Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2
 2. Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu
 3. Praca z Uzasadnieniem Biznesowym
 4. Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 5. Strategia Zarządzania Komunikacją
 6. Etap inicjowania
 7. Technika planowania opartego na produktach
 8. Ścieżka Audytu Jakości
 9. Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk
 10. Zarządzanie Końcem Etapu
 11. Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji
 12. Procedura zarządzania konfiguracją
 13. Zagadnienia i budżety
 14. Temat Zmiana
 15. Reakcje na ryzyko
 16. Raporty
 17. Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 18. Zamykanie Projektu
 19. Podsumowanie i produkty zarządcze
 20. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu,
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2 Practitioner.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2,
 • potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2 do określonych sytuacji w projekcie,
 • efektywniej zarządzał ryzykiem i zagadnieniami w projekcie,
 • potrafił kontrolować przebieg projektu,
 • miał świadomość, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów.

Certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 44 z 80 punktów . Egzamin trwa 150 min i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2.

Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest przez AXELOS na pięć lat, a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego uzyskania powinien zostać odnowiony. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation. Egzamin na poziomie Practitioner odbywa się 3-go dnia.

Od 01.01.2011r. na usługi szkoleniowe został nałożony VAT w wysokości 23%.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane