to top

PRINCE2® Practitioner – accredited training – weekend edition

Term:

28.05.2016 - 04.06.2016

City:

Warszawa

Cost:

From 1200

Additional informations:

The cost indicated is gross for companies

The cost indicated is gross to individuals

Training cost:1200 zł

Practitioner exam cost: 1000 zł

Training Manual cost:270 zł

PDU: 21

The Course Description

PRINCE2® Practitioner training course is conducted in a form of a workshop. During the workshop, the main aspects of the project are discussed. Emphasis is placed on scalability and adaptability of methodology. Also discussed is the effective conduct of a project managed according to PRINCE2. The workshop is an accredited training course and prepares participants for the PRINCE2 Practitioner examination.

Editing consists of two consecutive weekends: 28-29.05.2016 and 04.06.2016 (day of exam).

The Main Modules

Dependencies in the process-driven PRINCE2 model
Preparing a project and a project brief
Working with business case
Creating a project management team
Strategies for communication management
Initiation stage
Product-based planning technique
Quality audit trail
Quality register, risk register
Managing stage end
Product description and configuration flow diagram
Configuration management procedure
Issues and budgets
Change theme
Reactions to the risk
Reports
Work package and product delivery management
Closing the project
Summary and management products
Tips for candidates taking the PRINCE2 Practitioner examination

Target Audience

The training is for people who:

are project managers or project team members;
are managers involved in the process of project support and governance of the project manager;
want to improve their skills in project management and document their competence with the well-known and globally recognised PRINCE2 Practitioner certification.

Benefits from Training

  • Niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo;
  • Ograniczenie liczby nierentownych projektów, dzięki ich lepszemu i pełniejszemu przygotowaniu oraz ukierunkowanemu na uzasadnienie biznesowe;
  • Większa przewidywalność oraz pełniejsza kontrola kosztów i harmonogramu realizowanych projektów, w tym umiejętne zmniejszenie liczby projektów przekraczających założony budżet i opóźniających się;
  • Większa porównywalność projektów, możliwość wymiany doświadczeń i zastępowania kierowników projektów, dzięki jednolitemu sposobowi zarządzania projektami w całej organizacji;
  • Stworzenie w uczestnikach szkolenia orientacji biznesowej i postawy właścicielskiej względem zarządzanych w organizacji projektów oraz nastawienie na efektywną komunikację.

Certification

PRINCE2® Practitioner is a multiple-choice test consisting of 8 areas of questions relating to a scenario situation. To pass the exam, candidates must obtain at least 44 points (out of 80). The exam lasts 150 minutes and can be taken in English or in Polish. During the exam, candidates may only use the official PRINCE2 manual. The PRINCE2 Practitioner certificate is issued aby AXELOS for a period of 5 years. Only PRINCE2 Foundation holders can take the PRINCE2 Practitioner exam. Practitioner exam is held the 3rd day.

See out training packages

Specifications of packages

Silver

1200

Gold

1600

Platinum

1900

Training course
50% discount for re-taking the exam
100% discount for re-taking the exam
Free repetition of a class at request
Project documents templates
A voucher offering discount for other training courses
Materials in an electronic version
5 questions to a trainer after a training course
P2ware Project Manager 7 Personal with the addition of PRINCE2®
 
Chosen package:
Legal form:

Additions:

Pay

zł. netto
The price includes training manual
The price includes the Foundation exam
The price includes the Intermediate exam
The price includes the Practitioner exam
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Select a package!

*required field