do góry

PRINCE2® Practitioner – szkolenie akredytowane – edycja weekendowa

Termin:

18.06.2016 - 25.06.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1000

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1000 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 270 zł

PDU: 14

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Practitioner wersja 2009 jest trwającym 2 dni szkoleniem (sobota – niedziela), którego celem jest poznanie metodyki zarządzania projektami PRINCE2® i przygotowanie się do egzaminu PRINCE2 Practitioner, który odbywa się 3 dnia (sobota).

Na szkoleniu nacisk jest położony na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Szkolenie jako kurs akredytowany przygotowuje uczestników do egzaminu PRINCE2 Practitioner.

Edycja  składa się z dwóch kolejnych  weekendów 18-19.06.2016 oraz 25.06.2016r.

Program szkolenia

 1. Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2
 2. Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu
 3. Praca z Uzasadnieniem Biznesowym
 4. Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 5. Strategia Zarządzania Komunikacją
 6. Etap inicjowania
 7. Technika planowania opartego na produktach
 8. Ścieżka Audytu Jakości
 9. Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk
 10. Zarządzanie Końcem Etapu
 11. Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji
 12. Procedura zarządzania konfiguracją
 13. Zagadnienia i budżety
 14. Temat Zmiana
 15. Reakcje na ryzyko
 16. Raporty
 17. Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 18. Zamykanie Projektu
 19. Podsumowanie i produkty zarządcze
 20. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu,
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2 Practitioner.

Korzyści ze szkolenia

 • Niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo;
 • Ograniczenie liczby nierentownych projektów, dzięki ich lepszemu i pełniejszemu przygotowaniu oraz ukierunkowanemu na uzasadnienie biznesowe;
 • Większa przewidywalność oraz pełniejsza kontrola kosztów i harmonogramu realizowanych projektów, w tym umiejętne zmniejszenie liczby projektów przekraczających założony budżet i opóźniających się;
 • Większa porównywalność projektów, możliwość wymiany doświadczeń i zastępowania kierowników projektów, dzięki jednolitemu sposobowi zarządzania projektami w całej organizacji;
 • Stworzenie w uczestnikach szkolenia orientacji biznesowej i postawy właścicielskiej względem zarządzanych w organizacji projektów oraz nastawienie na efektywną komunikację.

Certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 44 z 80 punktów . Egzamin trwa 150 min i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest przez AXELOS na 5 lat, a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego uzyskania powinien zostać odnowiony. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation. Egzamin na poziomie Practitioner odbywa się 3-go dnia.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

1000

Złoty

1600

Platynowy

1900

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie zajęć na życzenie
Szablony dokumentów projektowych
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
5 zapytań do trenera po szkoleniu
P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2®
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane