do góry

PRINCE2® Foundation – szkolenie akredytowane – szkolenie dwudniowe

Termin:

14.12.2015 - 15.12.2015

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 500 zł

Cena podręcznika: 250 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.

Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation powstało, by przekazać Państwu podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Dzięki temu zwiększa się szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Szkolenie oparte jest o wymagania stawiane kandydatom PRINCE2 Foundation i kończy się egzaminem.

Program szkolenia

 1. Przegląd metodyki PRINCE2
 2. Temat Organizacja
 3. Proces Przygotowanie Projektu
 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe
 5. Proces Inicjowanie Projektu
 6. Temat Plany
 7. Temat Jakość
 8. Temat Ryzyko
 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 10. Temat Postępy
 11. Proces Sterowanie Etapem
 12. Temat Zmiana
 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 14. Proces Zamykanie Projektu
 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 16. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem

Adresaci szkolenia

 • obecni i przyszli kierownicy projektów,
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2.

Korzyści ze szkolenia

 • Niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo
 • Ograniczenie liczby nierentownych projektów, dzięki ich lepszemu i pełniejszemu przygotowaniu oraz ukierunkowanemu na uzasadnienie biznesowe
 • Większa przewidywalność oraz pełniejsza kontrola kosztów i harmonogramu realizowanych projektów, w tym umiejętne zmniejszenie liczby projektów przekraczających założony budżet i opóźniających się
 • Większa porównywalność projektów, możliwość wymiany doświadczeń i zastępowania kierowników projektów, dzięki jednolitemu sposobowi zarządzania projektami w całej organizacji
 • Stworzenie w uczestnikach szkolenia orientacji biznesowej i postawy właścicielskiej względem zarządzanych w organizacji projektów oraz nastawienie na efektywną komunikację

Certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Foundation odbywa się w dzień po zakończeniu szkoleń i można go zdawać w języku polskim lub angielskim.

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez EXIN/PEOPLECERT „PRINCE2® Foundation”. Koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu PRINCE2 Foundation jest posiadanie statusu absolwenta szkolenia akredytowanego. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.

Przebieg Egzaminu PRINCE2 Foundation

 1. Krótkie omówienie przedmiotu egzaminu.
 2. Egzamin ma formę testu wyboru 1 z 4 zawierającego 75 pytań.
 3. Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.
 4. W trakcie testu zabronione jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami.
 5. Aby zdać egzamin należy pozytywnie odpowiedzieć na 35 pytań

Od 01.01.2011r. na usługi szkoleniowe został nałożony VAT w wysokości 23%.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

1200

Złoty

1500

Platynowy

1800

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie zajęć na życzenie
Szablony dokumentów projektowych
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
5 zapytań do trenera po szkoleniu
P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2®
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane