do góry

PRINCE2® Foundation – szkolenie akredytowane – po angielsku!

Termin:

14.11.2016 - 16.11.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1600 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 250 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.

Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation powstało, by przekazać Państwu podstawy dobrych
i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Dzięki temu zwiększa się szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Szkolenie oparte jest o wymagania stawiane kandydatom PRINCE2 Foundation i kończy się egzaminem.

Program szkolenia

 1. Przegląd metodyki PRINCE2
 2. Temat Organizacja
 3. Proces Przygotowanie Projektu
 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe
 5. Proces Inicjowanie Projektu
 6. Temat Plany
 7. Temat Jakość
 8. Temat Ryzyko
 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 10. Temat Postępy
 11. Proces Sterowanie Etapem
 12. Temat Zmiana
 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 14. Proces Zamykanie Projektu
 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 16. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem

Adresaci szkolenia

 • obecni i przyszli kierownicy projektów,
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2.

Korzyści ze szkolenia

 • ogólne zaznajomienie się z metodyką i terminologią,
 • poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2,
 • zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg PRINCE2,
 • uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem,
 • poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie,
 • poznanie pryncypiów PRINCE2, Tematów i Procesów PRINCE2,
 • zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.

Certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Foundation

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez EXIN „PRINCE2® Foundation”. Koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu PRINCE2 Foundation jest posiadanie statusu absolwenta szkolenia akredytowanego. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany przez AXELOS bezterminowo. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

Przebieg Egzaminu PRINCE2 Foundation

 1. Krótkie omówienie przedmiotu egzaminu.
 2. Egzamin ma formę testu wyboru 1 z 4 zawierającego 75 pytań.
 3. Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.
 4. W trakcie testu zabronione jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami.
 5. Aby zdać egzamin należy pozytywnie odpowiedzieć na 35 pytań

Od 01.01.2011r. na usługi szkoleniowe został nałożony VAT w wysokości 23%.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane