do góry

PRINCE2® Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

11.04.2016 - 15.04.2016

Miejsce:

Poznań

Cena:

Od 2300

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2300 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 250 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.

Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation & Practitioner powstało, by przekazać podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Dzięki temu zwiększa się szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Na szkoleniu nacisk jest położony także na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2.

Szkolenie trwa pięć dni. Trzeciego dnia uczestnicy przystępują do egzaminu PRINCE2 Foundation, zaś szóstego dnia odbywa się egzamin na poziomie Practitioner.

Program szkolenia

 1. Przegląd metodyki PRINCE2
 2. Temat Organizacja
 3. Proces Przygotowanie Projektu
 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe
 5. Proces Inicjowanie Projektu
 6. Temat Plany
 7. Temat Jakość
 8. Temat Ryzyko
 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 10. Temat Postępy
 11. Proces Sterowanie Etapem
 12. Temat Zmiana
 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 14. Proces Zamykanie Projektu
 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 16. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem
 17. Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu
 18. Praca z Uzasadnieniem Biznesowym
 19. Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 20. Strategia Zarządzania Komunikacją
 21. Etap inicjowania
 22. Technika planowania opartego na produktach
 23. Ścieżka Audytu Jakości
 24. Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk
 25. Zarządzanie Końcem Etapu
 26. Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji
 27. Procedura zarządzania konfiguracją
 28. Zagadnienia i budżety
 29. Temat Zmiana
 30. Reakcje na ryzyko
 31. Raporty
 32. Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 33. Zamykanie Projektu
 34. Podsumowanie i produkty zarządcze
 35. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner

Adresaci szkolenia

 • obecni i przyszli kierownicy projektów,
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2.

Korzyści ze szkolenia

 • ogólne zaznajomienie się z metodyką i terminologią,
 • poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2,
 • zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg PRINCE2,
 • uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem,
 • poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie,
 • poznanie pryncypiów PRINCE2, Tematów i Procesów PRINCE2,
 • zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji,
 • zdobycie wiedzy, w jaki sposób dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2 do określonych sytuacji w projekcie.

Certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Foundation

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez PEOPLECERT „PRINCE2® Foundation”. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

Przebieg Egzaminu PRINCE2 Foundation

 1. Krótkie omówienie przedmiotu egzaminu.
 2. Egzamin ma formę testu wyboru 1 z 4 zawierającego 75 pytań.
 3. Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.
 4. W trakcie testu zabronione jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami.
 5. Aby zdać egzamin należy pozytywnie odpowiedzieć na 35 pytań

Egzamin PRINCE2 Practitioner

Egzamin PRINCE2 Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 44 z 80 punktów . Egzamin trwa 150 min i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest przez PEOPLECERT na pięć lat, a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego uzyskania powinien zostać odnowiony. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

2300

Złoty

2900

Platynowy

3900

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie szkolenia na życzenie
Wzorce dokumentów w wersji edytowalnej
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
5 pytań do trenera po szkoleniu
P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2®
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane