do góry

PRINCE2® Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

23.01.2017 - 27.01.2017

Miejsce:

Katowice

Cena:

Od 1750

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1750 zł

Cena egzaminu Foundation: 700 zł

Cena egzaminu Practitioner: 950 zł

Cena podręcznika: 270 zł

PDU: 35

Program szkolenia

 1. Przegląd metodyki PRINCE2®
 2. Temat Organizacja
 3. Proces Przygotowanie Projektu
 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe
 5. Proces Inicjowanie Projektu
 6. Temat Plany
 7. Temat Jakość
 8. Temat Ryzyko
 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 10. Temat Postępy
 11. Proces Sterowanie Etapem
 12. Temat Zmiana
 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 14. Proces Zamykanie Projektu
 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 16. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem
 17. Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu
 18. Praca z Uzasadnieniem Biznesowym
 19. Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 20. Strategia Zarządzania Komunikacją
 21. Etap inicjowania
 22. Technika planowania opartego na produktach
 23. Ścieżka Audytu Jakości
 24. Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk
 25. Zarządzanie Końcem Etapu
 26. Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji
 27. Procedura zarządzania konfiguracją
 28. Zagadnienia i budżety
 29. Temat Zmiana
 30. Reakcje na ryzyko
 31. Raporty
 32. Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 33. Zamykanie Projektu
 34. Podsumowanie i produkty zarządcze
 35. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner

Gra szkoleniowa

GRA SZKOLENIOWA PRINCE2® GAME: WIELKIE DIONIZJE

Prezentujemy PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje – najnowszą na rynku grę szkoleniową z zakresu metodyki PRINCE2, której celem jest podniesienie efektywności szkolenia. Na bazie rozgrywki uczestnik szkolenia zobaczy, co w projekcie może pójść nie po naszej myśli, jak temu zapobiegać i w jaki sposób metodyka PRINCE2 przychodzi nam z pomocą.

95% – to  świetny i najlepszy w Polsce wynik. To najwyższa w Polsce zdawalność egzaminu PRINCE2®Practitioner. Wynik ten potwierdza naszą skuteczność jako firmy szkoleniowej. Dlatego, ktoś mógłby zapytać, po co zatem uzupełniamy szkolenia o gry; czy możemy osiągnąć jeszcze lepszy wynik; czy jesteśmy jeszcze coś w stanie zrobić, by usprawnić nasze szkolenia i przygotować do egzaminu? Dlaczego zdecydowaliśmy się na to, by wprowadzić gdy szkoleniowe do naszej oferty?

 • W artykule (link do ogólnego artykułu) zaprezentowaliśmy, dlaczego warto korzystać z takich narzędzi edukacyjnych, jak gry szkoleniowe. Podnoszenie jakości szkoleń jest naszym priorytetem, a gry szkoleniowe spełniają naszą potrzebę dostarczania najlepszych szkoleń na rynku.
 • Pragniemy, żeby uczestnicy naszych szkoleń mieli jeszcze silniejsze przekonanie, że wiedzą, po co stosować metodykę PRINCE2.
 • Oczekujemy, że uczestnictwo w inprogressowych szkoleniach przełoży się nie tylko na wysoki wynik na egzaminie, ale także sprawi, że nabyta wiedza będzie mogła zostać sprawnie wykorzystana w życiu zawodowym.  Żeby do tego doszło, uczestnicy muszą wiedzieć, jak i chcieć zastosować metodykę PRINCE2. Gra szkoleniowa PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje wspiera proces szkolenia w tym obszarze i pomaga podnieść poziom zrozumienia metodyki.

Jak wygląda gra PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje?

 • Jesteście reżyserami przedstawienia, które ma uświetnić celebrację w Starożytnej Grecji.
 • Będziecie podejmować decyzje, które wpłyną na ilość sprzedanych biletów, czyli na zysk, który można uzyskać z organizacji przedstawienia.
 • To, czy spektakl będzie chciało obejrzeć więcej czy mniej osób, będzie zależeć od wielu czynników. Między innymi od tego, jakich aktorów będziecie zatrudniać (np. powszechnych Gladiatorów lub rzadkie Słonie), albo jakie dodatkowe elementy pojawią się w spektaklu.
 • Jednak to nie wszystko. Przygotowanie przedstawienia wcale nie jest łatwe. Czeka Was szereg wyzwań, z którymi musicie sobie poradzić. Na przykład złodzieje, chcący ukraść nasze pieniądze; konkurencyjni reżyserzy podkupujący nam aktorów czy plagiatujący nasz scenariusz – w związku z czym, będziecie musieli podejmować decyzje odnośnie tego, czy i jak się przed nimi ustrzec. Ilość wykonywanych ruchów, jakie macie do wykonania, także jest ograniczona, stąd będziecie musieli dokładnie przemyśleć stawiane kroki. To wszystko w efekcie może spowodować zmniejszenie szans na skuteczną realizację przedstawienia oraz zmniejszenie ostatecznej liczby biletów, które się sprzedadzą.
 • Na wszystko macie ograniczony budżet i czas – ale jak go wykorzystacie, to będzie Wasza decyzja!

Adresaci szkolenia

 • osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji;
 • obecni i przyszli kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych;
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu;
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie zasad – pryncypiów zarządzania projektem PRINCE2;
 • poznanie ról w zespole zarządzania projektem i ich obowiązków;
 • zdobycie wiedzy dotyczącej tematów i procesów PRINCE2;
 • poznanie przeznaczenia produktów zarządczych;
 • przygotowanie do egzaminu certyfikującego PRINCE2 Foundation i Practitioner;
 • nabycie doświadczenia podczas gry szkoleniowej PRINCE2 Wielkie Dionizje;
 • uczestnik będzie miał możliwość przećwiczyć oraz omówić w formie dyskusji wybrane aspekty zarządzania projektem.

Korzyści dla firmy:

 • niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo;
 • większa przewidywalność oraz pełniejsza kontrola kosztów i harmonogramu realizowanych projektów,
 • umiejętne zmniejszanie liczby projektów przekraczających założony budżet i opóźniających się,
 • dzięki jednolitemu sposobowi zarządzania projektami w całej organizacji, pojawi się większa porównywalność projektów, co daje możliwość wymiany doświadczeń i zastępowania kierowników projektów;
 • kontrola zasobów i efektywnej możliwości zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu,
 • skorzystanie ze wspólnego i całkowicie zrozumiałego języka oraz podejścia do raportowania pozwoli na oszczędność czasu i wysiłków,
 • bardziej efektywne angażowanie interesariuszy w procesie zatwierdzania i zarządzania projektami.

Certyfikacja

Egzamin PRINCE2® Foundation

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez AXELOS „PRINCE2® Foundation”. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.

Przebieg egzaminu PRINCE2 Foundation

 • Egzamin ma formę testu wyboru (1 z 4) zawierającego 75 pytań.
 • Aby zdać egzamin należy pozytywnie odpowiedzieć na 35 pytań
 • Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.
 • Egzamin można zdawać w języku polskim lub w języku angielskim.
 • W trakcie testu zabronione jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami.

Egzamin PRINCE2® Practitioner

Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest przez AXELOS na pięć lat, a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego uzyskania powinien zostać odnowiony. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation. Przebieg egzaminu PRINCE2 Practitioner:

 • Egzamin PRINCE2 Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza.
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 44 z 80 punktów.
 • Egzamin trwa 150 min.
 • Można go zdawać w języku polskim lub w języku angielskim.
 • W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

1750

Złoty

2050

Platynowy

2350

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie szkolenia na życzenie
Wzorce dokumentów w wersji edytowalnej
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
5 pytań do trenera po szkoleniu
P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2®
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane