do góry

P3O® Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

19.05.2016 - 20.05.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1500

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1500 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 14

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dogłębne poznanie i zrozumienie w szczegółach metodyki P3O – Biura Portfeli, Programów i Projektów (Portfolio, Programme and Project Offices). Szkolenie koncentruje się na szczegółowym dostosowaniu modelu P3O do sytuacji i potrzeb organizacji.

W dalszej części szkolenia rozpatrywane są obowiązki ról oraz funkcje w różnych modelach biur. Na szkoleniu omawiane są również zasady związane z istotą tworzenia, wdrażania i eksploatacji biur na poziome portfeli, programów i projektów.

Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS, co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie P3O Practitioner.

Program szkolenia

 1. Przegląd metodyki P3O
 2. Koncepcja zarządzania projektami
 3. Koncepcja zarządzania programem
 4. Koncepcja zarządzania portfelem
 5. Dojrzałość P3O, model dojrzałości P3M3
 6. Dlaczego warto mieć P3O
 7. Modele P3O oraz role w P3O
 8. Funkcje i nastawienie na usługi oraz dodawanie wartości w organizacji
 9. Narzędzia i techniki
 10. Wdrożenie i uruchomienie wybranego modelu P3O
 11. Próbny egzamin P3O Practitioner wraz z omówieniem wyników
 12. Egzamin certyfikujący

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • tworzą i pracują w biurach modelu P3O,
 • wspierają zarządzanie portfelem inicjatyw zmian,
 • pełnią rolę analityków portfela oraz są zaangażowane we wspieranie zarządzania strategicznego,
 • chcą poznać ten coraz popularniejszy standard zarządzania.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnik pozna szczegółowe zasady funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji oraz dowie się jak wspierać wdrażaną zmianę przy zachowaniu równowagi dla działalności operacyjnej, a także:

 • zdobędzie wiedzę o różnych strukturach zarządczych,
 • zdobędzie umiejętność użycia wielu technik i interpretacji ich wyników,
 • będzie potrafił określić korzyści wynikające z wdrożenia modelu P3O,
 • zdobędzie umiejętność oceny, które rozwiązanie w większym stopniu pasuje do obecnej sytuacji w organizacji,
 • nauczy się podziału kompetencji pomiędzy biura portfela, programu i projektu.

Certyfikacja

Egzamin P3O Practitioner:

 • egzamin P3O Practitioner to test wyboru składający się z 7 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 z 70 punktów,
 • egzamin trwa 135 minut i można go zdawać wyłącznie w języku angielskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika P3O,
 • o certyfikat P3O Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane