do góry

P3O® Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

12.09.2016 - 16.09.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 35

Program szkolenia

Główne moduły P3O® Foundation:

 1. Wprowadzenie do tematu biur portfeli, programów i projektów
 2. Przegląd pryncypiów
 3. Przegląd modeli
 4. Podstawowe techniki
 5. Podejście do uruchomienia – wdrożenie lub rewitalizacja istniejących biur
 6. Dostosowanie modeli do konkretnych scenariuszy
 7. Informacje dodatkowe – załączniki do podręcznika
 8. Przykładowe egzaminy wraz z omówieniem
 9. Egzamin certyfikujący

Główne moduły P3O® Practitioner:

 1. Przegląd metodyki P3O
 2. Koncepcja zarządzania projektami
 3. Koncepcja zarządzania programem
 4. Koncepcja zarządzania portfelem
 5. Dojrzałość P3O, model dojrzałości P3M3
 6. Dlaczego warto mieć P3O
 7. Modele P3O oraz role w P3O
 8. Funkcje i nastawienie na usługi oraz dodawanie wartości w organizacji
 9. Narzędzia i techniki
 10. Wdrożenie i uruchomienie wybranego modelu P3O
 11. Próbny egzamin P3O Practitioner wraz z omówieniem wyników
 12. Egzamin certyfikujący

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektu oraz osoby aspirujące na stanowisko kierownika projektu,
 • osoby, które pracują lub są zaangażowane w pracę w biurach portfela, programu i projektu,
 • wspierają zarządzanie portfelem inicjatyw zmian,
 • pełnią rolę analityków portfela,
 • są zaangażowane w poziom zarządzania strategicznego w organizacji.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • zapoznanie się z podstawowymi terminami i zasadami funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji,
 • ugruntowanie spojrzenie na wdrażanie zmian i działalność operacyjną,
 • zdobycie wiedzy o różnych strukturach zarządczych,
 • zdobycie umiejętności umiejscowienia funkcji w projektowanych biurach,
 • zdobycie umiejętności użycia wielu technik i interpretacji ich wyników,
 • zdobędzie umiejętność oceny, które rozwiązanie w większym stopniu pasuje do obecnej sytuacji w organizacji,
 • nauczy się podziału kompetencji pomiędzy biura portfela, programu i projekt

Korzyści dla firmy:

 • utrzymywanie „w jednym” miejscu pełnej informacji o portfelu zmian w organizacji,
 • zapewnienie jednego źródła raportów dla Zarządu, przekazywanie informacji okresowej o postępach i o sytuacjach nadzwyczajnych;
 • dostarczanie informacji w procesie podejmowania decyzji przez główne kierownictwo, ale również dla Rad Programów i Komitetów Sterujących;
 • ustanowienie, wprowadzenie, utrzymanie i rozwijanie standardów zarządzania programami i projektami;
 • efektywniejsze planowanie przedsięwzięć i poprawa przewidywalności realizacji, więcej inicjatyw ukończonych o czasie w zakładanym budżecie i z pożądanymi korzyściami;
 • scentralizowanie danych na temat ryzyka w organizacji;
 • dostarczenie spójnego podejścia do prowadzenia (zarządzania) projektów i programów;
 • wsparcie zarządzania interesariuszami i pomoc w ich angażowaniu.

Certyfikacja

Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. Z kolei egzamin na poziomie Practitioner w dzień po ostatnim dniu szkoleń. 


Egzamin P3O® Foundation:

 • egzamin P3O Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • certyfikat wydawany jest bezterminowo.

Egzamin P3O® Practitioner:

 • egzamin P3O Practitioner to test wyboru składający się z 7 obszarów pytań odnoszących się do scenariusz,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 z 70 punktów,
 • egzamin trwa 135 minut i można go zdawać wyłącznie w języku angielskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika P3O,
 • certyfikat P3O Practitioner wydawany jest na 5 lat,
 • o certyfikat P3O Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

 

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane