do góry

P3O® Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

13.06.2016 - 17.06.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 2200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 35

Opis szkolenia

Celem szkolenia poziomu Foundation jest poznanie i zrozumienie metodyki P3O – Biura Portfeli, Programów i Projektów. Szkolenie przybliża istotę tworzenia, wdrażania i eksploatacji biur zarządzania w organizacji na poziome portfela, programu i projektu. Każdy poziom zarządzania ma swoje specyficzne potrzeby i każda organizacja z uwzględnieniem swojej specyfiki może ustanowić właściwy dla siebie model P3O.

W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są modele biur, jakie funkcje mogą być w nich ulokowane, jaka jest opłacalność takich biur, ile osób powinno pracować w biurze i od czego to zależy. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, zasadność powołania biur, poszczególne modele, sposób wdrożenia P3O w organizacji oraz narzędzia i techniki.

Celem szkolenia poziomu Practitioner jest dogłębne poznanie i zrozumienie w szczegółach metodyki P3O – Biura Portfeli, Programów i Projektów (Portfolio, Programme and Project Offices). Szkolenie koncentruje się na szczegółowym dostosowaniu modelu P3O do sytuacji i potrzeb organizacji.

W dalszej części szkolenia rozpatrywane są obowiązki ról oraz funkcje w różnych modelach biur. Na szkoleniu omawiane są również zasady związane z istotą tworzenia, wdrażania i eksploatacji biur na poziome portfeli, programów i projektów.

Szkolenia są akredytowane przez AXELOS, co oznacza, że przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie P3O Foundation oraz P3O Practitioner.

Program szkolenia

Główne moduły P3O Foundation:

 1. Wprowadzenie do tematu biur portfeli, programów i projektów
 2. Przegląd pryncypiów
 3. Przegląd modeli
 4. Podstawowe techniki
 5. Podejście do uruchomienia – wdrożenie lub rewitalizacja istniejących biur
 6. Dostosowanie modeli do konkretnych scenariuszy
 7. Informacje dodatkowe – załączniki do podręcznika
 8. Przykładowe egzaminy wraz z omówieniem
 9. Egzamin certyfikujący

Główne moduły P3O Practitioner:

 1. Przegląd metodyki P3O
 2. Koncepcja zarządzania projektami
 3. Koncepcja zarządzania programem
 4. Koncepcja zarządzania portfelem
 5. Dojrzałość P3O, model dojrzałości P3M3
 6. Dlaczego warto mieć P3O
 7. Modele P3O oraz role w P3O
 8. Funkcje i nastawienie na usługi oraz dodawanie wartości w organizacji
 9. Narzędzia i techniki
 10. Wdrożenie i uruchomienie wybranego modelu P3O
 11. Próbny egzamin P3O Practitioner wraz z omówieniem wyników
 12. Egzamin certyfikujący

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • są zaangażowane w pracę w biurach portfela, programu i projektu,
 • wspierają zarządzanie portfelem inicjatyw zmian,
 • pełnią rolę analityków portfela,
 • są zaangażowane w poziom zarządzania strategicznego w organizacji – wyższe kierownictwo w organizacji,
 • chcą poznać ten coraz popularniejszy standard zarządzania.

Korzyści ze szkolenia

 • uczestnik pozna podstawowe terminy i zasady funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji,
 • uczestnik ugruntuje spojrzenie na wdrażanie zmian i działalność operacyjną,
 • zdobędzie wiedzę o różnych strukturach zarządczych,
 • zdobędzie umiejętność umiejscowienia funkcji w projektowanych biurach,
 • nauczy się używać najpopularniejszych technik i interpretować wyniki,
 • zdobędzie umiejętność użycia wielu technik i interpretacji ich wyników,
 • będzie potrafił określić korzyści wynikające z wdrożenia modelu P3O,
 • zdobędzie umiejętność oceny, które rozwiązanie w większym stopniu pasuje do obecnej sytuacji w organizacji,
 • nauczy się podziału kompetencji pomiędzy biura portfela, programu i projekt

Certyfikacja

Egzamin P3O Foundation:

 • egzamin P3O Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany jest bezterminowy.

Egzamin P3O Practitioner:

 • egzamin P3O Practitioner to test wyboru składający się z 7 obszarów pytań odnoszących się do scenariusz,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 z 70 punktów,
 • egzamin trwa 135 minut i można go zdawać wyłącznie w języku angielskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika P3O,
 • certyfikat P3O Practitioner wydawany jest na 5 lat,
 • o certyfikat P3O Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

 

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane