do góry

MSP® Foundation – szkolenie akredytowane – edycja weekendowa

Termin:

12.12.2015 - 19.12.2015

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1700

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1700 zł

Cena egzaminu Foundation: 500 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Celem szkolenia MSP Foundation jest poznanie i zrozumienie metodyki Skutecznego Zarządzania Programami (Managing Successful Programmes – MSP) oraz zrozumienie, jak można sprawnie zarządzać przedsięwzięciami o charakterze transformacyjnym.

W czasie szkolenia padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, m.in.: jakie zmiany biznesowe mogą być zarządzane przez program, jak identyfikować projekty wchodzące w skład programu, na ile i jak obszernych transz podzielić program, jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić projekt używając poszczególnych tematów ładu.

Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, procesy składające się na przebieg transformacji (cykl życia programu) oraz tematy ładu zarządzania programem.

Szkolenie jest akredytowane przez PEOPLECERT co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MSP Foundation. Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki skutecznego zarządzania programami (Managing Succesful Programmes – MSP).

Szkolenie odbywa się w dwa weekendy: 12-13.12.2015 oraz 19.12.2015.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu zarządzania programem (elementy składowe metodyki)
 2. Pryncypia
 3. Tematy: Organizacja, Wizja, Przywództwo i zaangażowanie interesariuszy, Zarządzanie Korzyściami, Projektowanie modelu docelowego, Planowanie i kontrola, Uzasadnienie Biznesowe, Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień, Zarządzanie jakością
 4. Procesy transformacji
 5. Biuro programu
 6. Próbny egzamin MSP Foudation wraz z omówieniem wyników
 7. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Foundation

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • zarządzają projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnik w czasie szkolenia:

 • poznaje pryncypia zarządzania programami,
 • poznaje Tematy Ładu i dowiaduje się, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę,
  by program zakończył się sukcesem,
 • poznaje przebieg transformacji – szczegółowy proces krok po kroku, jak zarządzać programem,
 • poznaje obowiązki kluczowych ról w programie oraz podstawowe dokumenty programu,
 • przygotowuje się do egzaminu MSP Foundation.

Certyfikacja

Egzamin MSP Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat jest bezterminowy.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane