do góry

MSP® Foundation – szkolenie akredytowane

Termin:

27.06.2016 - 29.06.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 21

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu zarządzania programem (elementy składowe metodyki)
 2. Pryncypia
 3. Tematy: Organizacja, Wizja, Przywództwo i zaangażowanie interesariuszy, Zarządzanie Korzyściami, Projektowanie modelu docelowego, Planowanie i kontrola, Uzasadnienie Biznesowe, Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień, Zarządzanie jakością
 4. Procesy transformacji
 5. Biuro programu
 6. Próbny egzamin MSP Foudation wraz z omówieniem wyników
 7. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Foundation

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • zarządzają projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie pryncypiów zarządzania programami,
 • nabycie umiejętności oceniania, czy poznane pryncypia zarządzania programami są właściwie realizowane,
 • poznanie Tematów Ładu i dowiaduje się, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, by program zakończył się sukcesem; umie powiązać informacje tematów z dokumentami i odpowiedzialnością,
 • poznanie przebiegu transformacji – szczegółowy proces krok po kroku, jak zarządzać programem,
 • poznanie obowiązków wszystkich ról w programie,
 • poznanie dokumentów programu,
 • przygotowanie się do egzaminów MSP.

Korzyści dla firmy:

 • koncentracja na definiowaniu i realizowaniu korzyści,
 • planowanie programu i zawartych w nim projektów jako sposobu na wprowadzenie zmiany biznesowej w organizacji,
 • wprowadzenie mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania programu oraz projektów wykonywanych w programie,
 • planowanie i kontrola postępów programu,
 • uwzględnianie wpływu programu na cele organizacji i uwzględnianie wymagań polityki/ strategii firmy, która jest realizowana przez program,
 • kontrolowane rozpoczęcie, realizacja i zamknięcie programu.

Certyfikacja

Egzamin MSP Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat jest bezterminowy.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane