do góry

MSP® Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

27.06.2016 - 30.06.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2000

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2000 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 35

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu zarządzania programem (elementy składowe metodyki)
 2. Pryncypia
 3. Tematy: Organizacja, Wizja, Przywództwo i zaangażowanie interesariuszy, Zarządzanie Korzyściami, Projektowanie modelu docelowego, Planowanie i kontrola, Uzasadnienie Biznesowe, Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień, Zarządzanie jakością
 4. Procesy transformacji
 5. Biuro programu
 6. Próbny egzamin MSP Foudation wraz z omówieniem wyników
 7. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Foundation
 8. Przypomnienie, na czym polega zarządzanie programem (przegląd metodyki i jej pryncypia).
 9. Przegląd tematów ładu i procesów transformacji
 10. Szczegółowa analiza tematów ładu:
  1. organizacja programu
  2. definiowanie wizji programu
  3. przywództwo i zaangażowanie interesariuszy
  4. zarządzanie korzyściami
  5. projektowanie modelu docelowego
  6. planowanie i kontrola
  7. uzasadnienie biznesowe programu
  8. zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień
  9. zarządzanie jakością
 11. Szczegółowa analiza procesów transformacji
 12. Biuro programu
 13. Próbny egzamin MSP Practitioner wraz z omówieniem wyników i wyjaśnieniami
 14. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Practitioner

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • zarządzają projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • pełnią role w programach – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu,
 • pełnią role w ramach Biura Programu,
 • mają za zadanie uczestniczyć lub kierować programami,
 • ich zadaniem jest wdrażanie metodyki MSP w organizacji,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowymi certyfikatami.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • poznaje pryncypia zarządzania programami,
 • potrafi ocenić czy poznane pryncypia zarządzania programami są właściwie realizowane,
 • zgłębienie Tematów Ładu
 • uzyskanie wiedzy na temat elementów, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę, by program zakończył się sukcesem (umie powiązać informacje tematów z dokumentami i odpowiedzialnością),
 • poznaje przebieg transformacji – szczegółowy proces krok po kroku, jak zarządzać programem,
 • poznaje obowiązki wszystkich ról w programie,
 • poznaje dokumenty programu,
 • przygotowuje się do egzaminów MSP®.

Korzyści dla firmy:

 • koncentracja na definiowaniu i realizowaniu korzyści,
 • planowanie programu i zawartych w nim projektów jako sposobu na wprowadzenie zmiany biznesowej w organizacji,
 • wprowadzenie mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania programu oraz projektów wykonywanych w programie,
 • planowanie i kontrola postępów programu,
 • uwzględnianie wpływu programu na cele organizacji i uwzględnianie wymagań polityki/ strategii firmy, która jest realizowana przez program,
 • kontrolowane rozpoczęcie, realizacja i zamknięcie programu.

Certyfikacja

Egzamin MSP Foundation 

Egzamin MSP Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat jest bezterminowy.

Egzamin MSP Practitioner

Egzamin MSP Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 z 80 punktów. Egzamin trwa 150 min i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika MSP. Certyfikat MSP Practitioner wydawany jest przez AXELOS na 5 lat,a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego uzyskania powinien zostać odnowiony. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane