do góry

MSP® Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

09.05.2016 - 12.05.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 2700

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2700 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 28

Opis szkolenia

Celem szkolenia MSP Foundation jest poznanie i zrozumienie metodyki Skutecznego Zarządzania Programami (Managing Successful Programmes – MSP) oraz zrozumienie, jak można sprawnie zarządzać przedsięwzięciami o charakterze transformacyjnym.

W czasie szkolenia padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, m.in.: jakie zmiany biznesowe mogą być zarządzane przez program, jak identyfikować projekty wchodzące w skład programu, na ile i jak obszernych transz podzielić program, jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić projekt używając poszczególnych tematów ładu.

Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, procesy składające się na przebieg transformacji (cykl życia programu) oraz tematy ładu zarządzania programem.

Celem szkolenia MSP na poziomie Practitioner jest pogłębienie znajomości metodyki MSP. W formie wykładów i warsztatów uczestnicy poznają „tajniki” MSP, szczegóły dotyczące procesów transformacji, powiązania ról z tematami i dokumentami, cały czas pamiętając o zasadach, czyli pryncypiach MSP.

Warunkiem koniecznym by móc uczestniczyć w egzaminie MSP Practitioner jest posiadanie certyfikatu MSP Foundation.

Szkolenia są akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie MSP Foundation oraz MSP Practitioner.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu zarządzania programem (elementy składowe metodyki)
 2. Pryncypia
 3. Tematy: Organizacja, Wizja, Przywództwo i zaangażowanie interesariuszy, Zarządzanie Korzyściami, Projektowanie modelu docelowego, Planowanie i kontrola, Uzasadnienie Biznesowe, Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień, Zarządzanie jakością
 4. Procesy transformacji
 5. Biuro programu
 6. Próbny egzamin MSP Foudation wraz z omówieniem wyników
 7. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Foundation
 8. Przypomnienie, na czym polega zarządzanie programem (przegląd metodyki i jej pryncypia).
 9. Przegląd tematów ładu i procesów transformacji
 10. Szczegółowa analiza tematów ładu:
  1. organizacja programu
  2. definiowanie wizji programu
  3. przywództwo i zaangażowanie interesariuszy
  4. zarządzanie korzyściami
  5. projektowanie modelu docelowego
  6. planowanie i kontrola
  7. uzasadnienie biznesowe programu
  8. zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień
  9. zarządzanie jakością
 11. Szczegółowa analiza procesów transformacji
 12. Biuro programu
 13. Próbny egzamin MSP Practitioner wraz z omówieniem wyników i wyjaśnieniami
 14. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Practitioner

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • zarządzają projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • pełnią role w programach – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu,
 • pełnią role w ramach Biura Programu,
 • mają za zadanie uczestniczyć lub kierować programami,
 • ich zadaniem jest wdrażanie metodyki MSP w organizacji,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowymi certyfikatami.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnik w czasie szkolenia:

 • poznaje pryncypia zarządzania programami,
 • potrafi ocenić czy poznane pryncypia zarządzania programami są właściwie realizowane,
 • poznaje Tematy Ładu i dowiaduje się, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, by program zakończył się sukcesem; umie powiązać informacje tematów z dokumentami i odpowiedzialnością,
 • poznaje przebieg transformacji – szczegółowy proces krok po kroku, jak zarządzać programem,
 • poznaje obowiązki wszystkich ról w programie,
 • poznaje dokumenty programu,
 • przygotowuje się do egzaminów MSP.

Certyfikacja

Egzamin MSP Foundation 

Egzamin MSP Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat jest bezterminowy.

Egzamin MSP Practitioner

Egzamin MSP Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 z 80 punktów. Egzamin trwa 150 min i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika MSP. Certyfikat MSP Practitioner wydawany jest przez AXELOS na 5 lat,a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego uzyskania powinien zostać odnowiony. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane