do góry

MSP® Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

18.07.2016 - 21.07.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 2000

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2000 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 28

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu zarządzania programem (elementy składowe metodyki)
 2. Pryncypia
 3. Tematy: Organizacja, Wizja, Przywództwo i zaangażowanie interesariuszy, Zarządzanie Korzyściami, Projektowanie modelu docelowego, Planowanie i kontrola, Uzasadnienie Biznesowe, Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień, Zarządzanie jakością
 4. Procesy transformacji
 5. Biuro programu
 6. Próbny egzamin MSP® Foudation wraz z omówieniem wyników
 7. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Foundation
 8. Przypomnienie, na czym polega zarządzanie programem (przegląd metodyki i jej pryncypia).
 9. Przegląd tematów ładu i procesów transformacji
 10. Szczegółowa analiza tematów ładu:
  • organizacja programu
  • definiowanie wizji programu
  • przywództwo i zaangażowanie interesariuszy
  • zarządzanie korzyściami
  • projektowanie modelu docelowego
  • planowanie i kontrola
  • uzasadnienie biznesowe programu
  • zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień
  • zarządzanie jakością
 11. Szczegółowa analiza procesów transformacji
 12. Biuro programu
 13. Próbny egzamin MSP® Practitioner wraz z omówieniem wyników i wyjaśnieniami
 14. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Practitioner

Adresaci szkolenia

 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • zarządzają projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • pełnią role w programach – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej, Kierownicy Programu;
 • pełnią role w ramach Biura Programu,
 • mają za zadanie uczestniczyć lub kierować programami,
 • osoby, których zadaniem jest wdrażanie metodyki MSP® w organizacji,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowymi certyfikatami.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • poznaje pryncypia zarządzania programami,
 • potrafi ocenić czy poznane pryncypia zarządzania programami są właściwie realizowane,
 • zgłębienie Tematów Ładu
 • uzyskanie wiedzy na temat elementów, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę, by program zakończył się sukcesem (umie powiązać informacje tematów z dokumentami i odpowiedzialnością),
 • poznaje przebieg transformacji – szczegółowy proces krok po kroku, jak zarządzać programem,
 • poznaje obowiązki wszystkich ról w programie,
 • poznaje dokumenty programu,
 • przygotowuje się do egzaminów MSP®.

Korzyści dla firmy:

 • koncentracja na definiowaniu i realizowaniu korzyści,
 • planowanie programu i zawartych w nim projektów jako sposobu na wprowadzenie zmiany biznesowej w organizacji,
 • wprowadzenie mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania programu oraz projektów wykonywanych w programie,
 • planowanie i kontrola postępów programu,
 • uwzględnianie wpływu programu na cele organizacji i uwzględnianie wymagań polityki/ strategii firmy, która jest realizowana przez program,
 • kontrolowane rozpoczęcie, realizacja i zamknięcie programu.

Certyfikacja

Szkolenia są akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie MSP® Foundation oraz MSP® Practitioner. Szkolenia są organizowane na różnym poziomie zaawansowania i przygotowują kolejno do egzaminów: MSP Foundation, MSP Practitioner i MSP Advanced Practitioner. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. Z kolei na poziomie Practitioner – w dzień po ostatnim dniu szkoleń.


Egzamin MSP® Foundation: 

 • egzamin MSP Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim
 • certyfikat jest bezterminowy.

Egzamin MSP® Practitioner:

 • egzamin MSP Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza.,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 z 80 punktów,
 • egzamin trwa 150 min i można go zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika MSP
 • certyfikat MSP Practitioner wydawany jest przez AXELOS na 5 lat, a pomiędzy 3 a 5 rokiem kalendarzowym od jego uzyskania powinien zostać odnowiony
 • o certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane